Talous

HUSin talous perustuu vuosittain tehtäviin palvelusopimuksiin jäsenkuntien kanssa. Vuoden 2013 alusta lähtien jäsenkuntia on 24. Erikoissairaanhoidon kuntatilaukset muodostavat pääosan HUSin tuloista.  Jäsenkuntia laskutetaan kuukausittain ennakkoon,  ja laskutus tasataan neljä kertaa vuodessa toteutuneiden hoitojen mukaiseksi. HUS-yhtymä laskuttaa potilaiden kotikuntia omakustannushinnoilla, sillä kuntayhtymän tehtävänä ei ole tuottaa voittoa.
 
HUS myy jonkin verran palveluja myös jäsenkuntiensa ulkopuolelle.
 
Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen sekä yliopistolliseen tutkimukseen HUS saa valtion tutkimus- ja koulutusmäärärahaa. Eduskunta päättää vuosittain jaettavan ja 20 sairaanhoitopiirin kesken kilpailutetun valtion opetus- ja tutkimuskorvauksen suuruudesta. 

HUSin osuus vuoden 2019 valtion opetus- ja tutkimuskorvauksesta oli 25,7 milj. euroa, josta opetusrahan osuus oli 16,3 milj. euroa ja tutkimusrahan 9,4 milj. euroa.​ 
 

HUS-konserni

 

HUS-konserniin kuuluu sairaalatoiminnan lisäksi kaksi tukipalveluita tuottavaa osakeyhtiötä, HUS-Kiinteistöt Oy ja Uudenmaan sairaalapesula Oy, seitsemän kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiötä sekä HYKS:n kliiniset palvelut Oy. Merkittävin HUSin kokonaan omistama yhtiö on HUS-Kiinteistöt Oy. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:stä HUS-kuntayhtymä omistaa 60 prosenttia.