Hyvinkään sairaanhoitoalue

Hyvinkään sairaanhoitoalueen jäsenkunnat ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula.
 
Sairaanhoitoalueella on kaksi sairaalaa, Hyvinkään sairaala ja Kellokosken sairaala. Psykiatrialla on lisäksi avohoitoyksiköitä kaikissa jäsenkunnissa.
 
Hyvinkään sairaala on päivystävä synnytyssairaala, jossa on tarjolla lähes kaikkien lääketieteen erikoisalojen palveluja. Sairaalassa on yhteispäivystys, joka tuottaa Hyvinkään kaupungin terveyskeskuspäivystyksen ympärivuorokautisesti ja alueen muille kunnille yöpäivystyksen.
 
Kellokosken sairaala ja psykiatrian avohoitoyksiköt kunnissa vastaavat alueen psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta.
 
Tunnuslukuja vuonna 2017
Somatiikka
Avohoitokäyntejä                    128 277
DRG-O-ryhmät*                       44 811
Hoitojaksoja                            15 001
Hoitopäiviä                              60 936
Leikkauksia                               7 432
Päiväkirurgiset leikkaukset           3 394
Leikkaukset päivystyksenä           1 913
Synnytyksiä                              1 852
Psykiatria
Avohoitokäyntejä                     56 291
DRG-O-ryhmät*                             27
Hoitojaksoja                                919
Hoitopäiviä                             10 637
 
 
 
* Päiväkirurgiset leikkaukset ja poliklinikalla tehdyt toimenpiteet.