Hyvinkään sairaanhoitoalue

Hyvinkään sairaanhoitoalueen jäsenkunnat ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula.
 
Sairaanhoitoalueella on kaksi sairaalaa, Hyvinkään sairaala ja Kellokosken sairaala. Psykiatrialla on lisäksi avohoitoyksiköitä kaikissa jäsenkunnissa.
 
Hyvinkään sairaala on päivystävä synnytyssairaala, jossa on tarjolla lähes kaikkien lääketieteen erikoisalojen palveluja. Sairaalassa on yhteispäivystys, joka tuottaa Hyvinkään kaupungin terveyskeskuspäivystyksen ympärivuorokautisesti ja alueen muille kunnille yöpäivystyksen.
 
Kellokosken sairaala ja psykiatrian avohoitoyksiköt kunnissa vastaavat alueen psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta.
 
Tunnuslukuja vuonna 2018
Somatiikka
Avohoitokäyntejä                    126 888
DRG-O-ryhmät*                       44 063
Hoitojaksoja                            15 243
Hoitopäiviä                              63 338
Leikkauksia                               7 026
Päiväkirurgiset leikkaukset          3 081
Leikkaukset päivystyksenä          1 794
Synnytyksiä                               1 802
Psykiatria
Avohoitokäyntejä                     58 722
DRG-O-ryhmät*                             45
Hoitojaksoja                              1 009
Hoitopäiviä                              11 210
 
 
 
* Päiväkirurgiset leikkaukset ja poliklinikalla tehdyt toimenpiteet.