Tervetuloa hyvään hoitoon Syöpäkeskukseen

HUS Syöpäkeskuksessa hoidetaan vuosittain 21 000 potilasta, joista noin 8 000 on uusia potilaita. Syöpäkeskus on Suomen suurin syövänhoidon keskus, jonka tutkimus ja hoito ovat huipputasoa.

Potilas voi yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin kanssa valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksiköksi Syöpäkeskuksen.


Avohoito-osasto
 • 28 000 lääkehoitoa vuodessa
 • 62 hoitopaikkaa


Sädehoito

 • 10 lineaarikiihdytintä
 • 2 CT- ja 1 MRI-simulaattori hoidon suunnitteluun
 • 4300 potilasta vuosittain, yli 300 potilasta päivässä
 • 68 000 sädehoitokertaa vuodessa
 • Erikoistekniikat: IMRT, stereotaktinen, HDR
 • Radioisotooppiyksikkö erikoishoitoja varten (mm. SIRT, lutetium)


Hematologia

 • Polikliinista diagnostiikkaa ja hoitoa
 • Akuuttien ja vaikeiden verisairauksien vuodeosastohoito
 • Luuydinsiirtojen (allogeeninen kantasolujen siirto) kansallinen erityisvastuu
 • Hyytymishäiriöyksikkö tukos- ja vuotopotilaiden parhaaksi


Rintarauhaskirurgia

 • Pohjoismaiden suurin yksikkö
 • yli 1600 rintaleikkausta vuodessa
 • noin 90 % rintasyöpäpotilaista elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista


Tutkimusyksikkö

 • Suomen suurin syöpätutkimusyksikkö
 • Avoimet tutkimukset www-sivuilla
 • Osa pohjoismaista Nordic NECT -verkostoa
 • Keskimäärin noin 60 avoinna olevaa potilaita rekrytoivaa tutkimusta
 • Varhaisvaiheen lääkevalmisteiden tutkimusyksikössä tutkitaan kehitteillä olevien lääkkeiden tehoa, turvallisuutta ja pyritään löytämään tutkimuslääkkeestä eniten hyötyvät potilaat.


Palliatiivinen keskus ja psykososiaalinen yksikkö

 • HUS palliatiivisen hoidon keskus
 • Palliatiiviseen hoitoon erikoistuneet lääkärit, psykiatrit, psykoterapeutit, psykologit, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, pappi, ravitsemustyöntekijät


Geriatris-onkologinen yksikkö

 • Suomen ainoa ikäihmisten syövänhoitoon erikoistunut poliklinikka
 • Yksilöllinen hoitosuunnitelma huomioi lisääntyneen tuen tarpeen