Susanna Mannisto

Susanna Mannisto
Syöpätautien erikoislääkäri
HYKS Syöpäkeskus

Koulutus: syöpätautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori

Erityisosaaminen: lymfoomat eli imukudossyövät, kivessyövät/miesten itusolukasvaimet, luusyövät, autologisen kantasolusiirron tukemana toteutettu korkea-annoshoito

Tieteellinen tutkimus: itusolukasvainten ja lymfoomien biologia

Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Jäsenyydet: Suomen Onkologiayhdistys, Suomen Lymfoomaryhmä, Pohjoismainen Lymfooma ryhmä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Lääkäriliitto