Miina Huuskonen

Koulutus: Geriatrian erikoislääkäri

Erityisosaaminen: geriatrinen kokonaisarvio, iäkkään potilaan toimintakykyä ja kotonapärjäämistä tukeva geriatrinen moniammatillinen kuntoutus,  iäkkään syöpäpotilaan geriatrinen kokonaisarvio

Tieteellinen tutkimus: ikääntyneiden potilaiden syöpähoito

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Jäsenyydet: Suomen Geriatrit ry, Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys, Suomen Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim