Syöpäkeskus asiakasraati

HUS Syöpäkeskuksessa toimii asiakasraati, joka on perustettu vuonna 2016. Asiakasraati auttaa, ideoi ja tukee Syöpäkeskuksen palveluiden ja toiminnan suunnittelua, kehittämistä ja arviointia tasavertaisena kumppanina hoitohenkilökunnan kanssa.

Asiakasraadin jäsenet ovat Syöpäkeskuksessa hoidettavia tai hoidettuja, eri syövän sairastaneita aikuispotilaita ja/tai heidän läheisiään. Asiakasraati kokoontuu 11 kertaa vuodessa ja siihen kuuluu 12 jäsentä.

Asiakasraadin tavoitteet
Asiakasraadin tavoitteena on, että potilaiden mielipiteet, arvioinnit, kokemukset, näkökulmat ja ideat otetaan organisoidusti ja yhä kokonaisvaltaisemmin huomioon Syöpäkeskuksen toimintoja ja palveluita suunniteltaessa.

Miten mukaan asiakasraatiin?
Asiakasraadin jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Uudet asiakasraatilaiset perehdytetään tehtäväänsä. 

Jos olet kiinnostunut Syöpäkeskuksen asiakasraadista tai haluat tuoda jonkin asian asiakasraadin käsiteltäväksi, voit olla yhteydessä sähköpostitse hyksyopakeskuspotilasraati@hus.fi