Sydän- ja keuhkokeskus asiakasraati

HUS Sydän- ja keuhkokeskuksessa toimii asiakasraati, joka on aloittanut toimintansa keväällä 2018. Asiakasraati auttaa, ideoi ja tukee Sydän- ja keuhkokeskuksen palveluiden ja toiminnan kehittämistä ja uudistamista.

Asiakasraadin jäsenet ovat Sydän- ja keuhkokeskuksen asiakkaita.  Asiakasraati kokoontuu 4 - 6 kertaa vuodessa ja siihen kuuluu tällä hetkellä neljä jäsentä.

Asiakasraadin tavoitteet
Asiakasraadin tavoitteena on, että potilaiden mielipiteet, arvioinnit, kokemukset, näkökulmat ja ideat otetaan organisoidusti ja yhä kokonaisvaltaisemmin huomioon Sydän- ja keuhkokeskuksen toimintoja ja palveluita suunniteltaessa.

Miten mukaan asiakasraatiin?
Asiakasraadin jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan syksyn ensimmäisessä kokouksessa.


Koordinaattorien yhteystiedot

laatupäällikkö
Carita Löfqvist, carita.lofqvist(a)hus.fi

ylihoitaja
Anniina Ranta, anniina.ranta(a)hus.fi