Tietoa Sydän- ja keuhkokeskuksen toiminnasta

Sydän- ja keuhkokeskus muodostuu kardiologian (sydänsairauksien diagnostiikka ja hoito), sydänkirurgian, keuhkosairauksien ja yleisthoraxkirurgian (keuhko- ja ruokatovikirurgia) erikoisaloista. 

Toiminnallisesti Sydän- ja keuhkokeskus muodostuu sydänsairauksien ja rintaontelosairauksien linjoista. Kolmantena linjana on opetus ja tutkimus. Keskus on kansallisesti keskeinen kardiologian, sydän-, yleisthorax- ja ruokatorvikirurgian sekä keuhkosairauksien lääkärikunnan ja muun ammattihenkilöstön kouluttaja. Lääketieteellinen tutkimustyö on Sydän- ja keuhkokeskuksessa myös aktiivista. Hallinnollisesti Sydän- ja keuhkokeskuksesta vastaavat toimialajohtaja ja johtoryhmä.

Sydän- ja keuhkokeskuksen henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2015 on 859. Suurimmat henkilöstöryhmät ovat hoitohenkilöstö (n. 620) ja lääkärit (119). Koulutuksessa olevia lääkäreitä on 22.

Sydänkirurgia ja keuhkojen ja ruokatorven sekä välikarsinan kirurgia on keskitetty Meilahden sairaalaan. Sydän- ja keuhkokeskuksella on käytössä kuusi sydäntutkimuskuvauslaboratoriota sepelvaltimosairauksien, läppäsairauksien ja erilaisten sydänlihassairauksien diagnostiikkaa ja vaativaa kuvantamista varten. Kolmessa laboratoriota asennetaan tahdistimia ja tehdään rytmihäiriöiden kartoitusta ja poistotoimenpiteitä. Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa on vaativan tason kuvantamislaboratoriot.

Sydän- ja keuhkokeskuksen kaikissa yksiköissä on polikliinista toimintaa. Potilaskäyntejä, lyhyttoimenpiteitä ja leikkauksia on vuosittain yhteensä noin 90 000. Hoitopaikkoja on 190, joista valvontapaikkoja on 29.

Toimintaa on organisoitu myös perustamalla erityispoliklinikoita. Sydänsairauksien osalta Meilahdessa toimii aikuisikäisten synnynnäisten sydänvikojen seurantapoliklinikka, rytmihäiriöissairauksien ja perinnöllisten rytmihäiriösairauksien poliklinikka, sydänlihassairauksien poliklinikka, vaikean vajaatoiminnan poliklinikka, sydän- ja keuhkosiirtopotilaiden poliklinikka ja vastaavasti keuhkosairauksien poliklinikalla keuhkokudossairauksien poliklinikka, ja keuhkosyöpäpotilaiden hoito.

  

Vanhemmat toimintakertomukset

          

 

 Toimintakertomukset 2017