Tervetuloa hyvään hoitoon HUS Pää- ja kaulakeskukseen

HUS Pää- ja kaulakeskus on kansallisesti merkittävä pään ja kaulan alueen sairauksien keskus. Pää- ja kaulakeskuksessa hoidetaan potilaita korva-, nenä- ja kurkkutautien, silmätautien sekä suu- ja leukasairauksien erikoisaloilla. Meillä on kaikilla erikoisaloillamme ympärivuorokautinen päivystys.  
 
Edustamme yliopistosairaalatasoista huippuosaamista, johon liittyy vaativan erikoissairaanhoidon alueellisia ja valtakunnallisia velvoitteita. Samalla toimimme pääkaupunkiseudun erikoissairaanhoidon sairaalana, jossa hoidetaan myös erikoisalamme tavallisimpia sairauksia. Leikkauksia teemme n. 19 000 vuodessa. Opetus- ja tutkimussairaalana pysymme lääketieteen kehityksen eturintamassa. Tähän liittyy myös vilkas kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyö. Seuraamme hoidon laatua ja tuloksemme ovat hyvät. Hoidon saatavuus on lain edellyttämissä aikarajoissa.
  
Potilas voi yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin kanssa valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksiköksi HUS Pää- ja kaulakeskuksen.
 
Esimerkkejä Pää- ja kaulakeskuksen laajasta palvelutarjonnasta:
 
HUS Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

 • kuulonparannusleikkaukset, mukaan lukien sisä- ja välikorvakorvaistutteet
 • kroonisen korvatulehduksen kirurgia
 • korvan ja kallonpohjan kasvainten kirurgia
 • nenän sivuonteloiden leikkaukset, myös pallolaajennukset
 • nenän väliseinän ja ulkonenän muotoiluleikkaukset
 • pään ja kaulan kasvainten kirurginen hoito
 • lasten korva-, nenä- ja kurkkutautien hoito
 • laryngologia ─ äänihuuli kyhmyt ja toiminnalliset äänivaivat
 • foniatria ─ ääniongelmat ja puheen kehityksen viiveet
 • haastavat kuulonkuntoutuspotilaat
 • korvan soiminen
 • huimauspotilaiden (korvaperäinen) tutkimus ja hoito

 
HUS Silmätaudit

 • Kaihileikkaus
 • Verkkokalvo- ja lasiaiskirurgia
 • Sarveiskalvon siirrot (myös osittaiset) ja valokovetushoidot
 • Glaukooman hoito kirurgisesti sekä sädekehän punaisen aallonpituuden laserhoitona, joka on HYKS Silmätaudeissa itse kehitetty hoitomuoto. Laserhoidon ansiosta silmän poisto korkean silmänpaineen aiheuttaman sokeuden ja kivun vuoksi on nykyisin hyvin poikkeuksellista.
 • Silmän ja silmäkuopan plastiaoperaatiot
 • Perinnöllisten silmätautien poliklinikka, missä toimii kansainvälisesti tunnettu perinnöllistä kuulo─näkö-vammaisuutta tutkiva ryhmä.
 • Diabetes- ja verisuonitukospoliklinikka
 • Verkkokalvorappeuman hoito, missä HYKS Silmätaudit on edelläkävijä uusien hoitojen käyttöönotossa ja toimeenpanossa.
 • HYKS silmätaudeissa on maan laajin erityisosaaminen lasten silmäsairauksien, karsastusten, neuro-oftalmologian, silmäonkologian, tulehduksellisten silmäsairauksien ja muiden silmän pintasairauksien hoidossa.
 • Keskoslasten silmänpohjatutkimukset ja -hoidot

 
HUS Suu- ja leukasairaudet

 • Suun ja leukojen alueen kasvainten leikkaukset ja rekonstruktiot
 • Leukanivelen tekonivelkirurgia
 • Leukojen kasvuhäiriöiden leikkaukset ja oikomishoito
 • Leuka- ja kasvomurtumien leikkaukset ja hoito
 • Kasvojen ja leukojen leikkaukset 3D-suunnittelun avulla
 • Hammasharjanteiden ja purennan korjaukset sekä niihin liittyvät hammasimplanttihoidot
 • Vaikeasti yleissairaiden potilaiden hampaiston kuntoutus