Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

HUSin Korva-, nenä- ja kurkkutautien linja on yksi Euroopan suurimmista yhdessä rakennuksessa toimivista KNK-keskuksista. Vuosittain tulee lähes 25 000 uutta lähetettä, tutkimuksissa ja hoidossa poliklinikoilla käy 80 000 potilasta ja leikataan 6500 potilasta.
76 % leikkauksista tehdään päiväkirurgisesti. Luku on kansainvälisesti suuri ja valtakunnallisestikin merkittävä. 
 
Vaativaa vuodeosastohoitoa, kirurgiaa ja kuntoutusta tarvitsevat potilaat on keskitetty Silmä-korvasairaalaan Meilahden kampusalueelle. Se vastaa myös erva-alueen vaativasta KNK-sairauksien hoidosta. Hyksin lisäksi KNK-hoitoa annetaan HUS-alueella Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Raaseporin sairaaloissa.  
 
Eri syistä johtuvat tulehdukset muodostavat edelleen merkittävän osan KNK-erikoisalan tautikirjosta. Infektiot ja inflammaatiot ylähengitysteissä (välikorva, sivuontelot ja nielu) kattavat noin puolet kaikista potilaskontakteista. Kuulonkuntoutuksessa suurin ryhmä ovat ikäkuuloiset. Yliopistosairaalassa työ painottuu kuitenkin työikäisten ja lasten kuulovammojen hoitoon. Niin ikään sivuonteloiden, kallonpohjan ja kaulan kasvaimet sekä korjaava ja kuntouttava korvakirurgia kuuluvat yliopistosairaalan toimialaan. HUSissa toimii foniatrian erikoisalan poliklinikka ja päiväkeskus. Foniatrialla hoidetaan lasten puheen ja kielen häiriöitä sekä aikuisten ääniongelmia.

Linjajohtaja Antti Aarnisalo, p. 050 427 1581
Ylihoitaja Carita Sainio, p. 09 471 75023