Pää- ja kaulakeskus

Pää- ja kaulakeskuksen erikoisalat ovat korva-, nenä- ja kurkkutaudit; silmätaudit sekä suu- ja leukasairaudet. Hoidamme potilaita paitsi omalta sairaanhoitoalueeltamme myös laajasti Etelä-Suomen alueelta sekä myös valtakunnallisesti. Potilaiden vapaa liikkuvuus tuo meille potilaita ulkomaita myöten. 
 
Toimintamme on potilaslähtöistä ja tehokasta. Noin 19 000 vuosittaisesta leikkauksesta merkittävä osa tehdään päiväkirurgisesti. Potilaina meillä käy vuosittain lähes 100 000 henkilöä. Sairaalahoidot ovat lyhyitä ja toiminta avohoitopainotteista. Päivystyksen ja kiireellisen hoidon osalta vastaamme vaativasta erikoissairaanhoidosta kaikilla erikoisaloillamme. Toimintamme liittyy oleellisesti myös tutkimus ja opetus. Henkilökuntamme on pitkälle koulutettua ja pätevää. Lääkäreitä on noin 270 ja hoito- ja muuta henkilökuntaa lähes 500.
 
Toimintamme laatu ja asiakastyytyväisyys ovat hyvällä tasolla. Hyksissä on valtakunnallisesti vähiten korvattuja potilasvahinkoja hoidettujen potilaiden määrään suhteutettuna. Hoidon saatavuus lain edellyttämässä määräajassa on keskimäärin hyvää. Odotusajat ovat joidenkin potilaiden kohdalla edelleen melko pitkiä johtuen suuresta kysynnästä. 
 

 

 potilastyytyväisyys 1-12/2017

 
​Kokonaisarvio hoitojaksosta
4,57/5,00
 
Suositusindeksi 90/100