Neurologia

Neurologian klinikka vastaa HYKS-piirin tarvitsemista päivystysluonteisista neurologian erikoisalan palveluista ja vuodeosastohoidosta sekä muun HUS-piirin osalta vaativasta erityistason erikoissairaanhoidosta.
 
Meilahden tornisairaalan neurologian päivystyspoliklinikka on ainoa paikka HUS-piirissä, jossa vaativa hoito ja diagnostiikka, mukaan lukien aivoinfarktin liuotushoito, voidaan toteuttaa 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina vuoden päivinä. Meilahden neurologian päivystyspoliklinikalla tarjotaan telestrokekonsultaatiota useille keskus- ja aluesairaaloille arkisin klo 8-22 ja viikonloppuisin klo 9-18.
 
Neurologian poliklinikat Meilahdessa, Jorvissa ja Peijaksessa vastaavat HYKS-piirin polikliinisesta erikoissairaanhoidosta ja HUS-piirin osalta vaativasta polikliinisesta erikoissairaanhoidon erityistasosta. Erityispoliklinikoina toimivat aivovammapoliklinikka, lihastautien poliklinikka sekä kuntoutustutkimusyksikkö.
 
HUS-alueella Meilahden tornisairaalaan on keskitetty mm. Parkinson-potilaiden aivostimulaattorileikkausta edeltävä arviointi ja DBS-laitteen ohjelmointi operaation jälkeen sekä epilepsiakirurgia-arviot ja leikkauksen jälkeinen hoito. Potilaita tulee näihin hoitoihin myös HUS-piirin ulkopuolelta. 

Linjajohtaja Nina Forss, p. 09 4711
Ylihoitaja Maarit Virta-Helenius, p. 050 427 0319
 
 
Vasen
Oikea