Neurologia

Neurologian klinikka vastaa HYKS-piirin tarvitsemista päivystysluonteisista neurologian erikoisalan palveluista, vuodeosastohoidosta ja vaativasta neurologisesta kuntoutuksesta sekä muun HUS-piirin osalta vaativasta erityistason erikoissairaanhoidosta. 
 
Meilahden tornisairaalan neurologian päivystyspoliklinikka on ainoa paikka HUS-piirissä, jossa vaativa hoito ja diagnostiikka, mukaan lukien aivoinfarktin liuotushoito, voidaan toteuttaa 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina vuoden päivinä. Meilahden neurologian päivystyspoliklinikalla tarjotaan telestrokekonsultaatiota useille keskus- ja aluesairaaloille 24/7. 

Neurologian poliklinikat Meilahdessa, Laaksossa, Jorvissa ja Peijaksessa vastaavat HYKS-piirin polikliinisesta erikoissairaanhoidosta ja HUS-piirin osalta vaativasta polikliinisesta erikoissairaanhoidon erityistasosta. Erityispoliklinikoina toimivat aivovammapoliklinikka sekä kuntoutustutkimusyksikkö (Paciuksenkatu 21).
 
HUS-alueella Meilahden tornisairaalaan on keskitetty mm. Parkinson-potilaiden aivostimulaattorileikkausta edeltävä arviointi ja DBS-laitteen ohjelmointi leikkauksen jälkeen sekä epilepsiakirurgia-arviot ja leikkauksen jälkeinen hoito. Myös neuroimmunologisten ja neuromuskulaaristen sairauksien vaativa diagnostiikka on keskitetty Meilahteen. Potilaita tulee näihin hoitoihin myös HUS-piirin ulkopuolelta. 

Linjajohtaja Tiina Sairanen, p. 040 4827 398
Ylihoitaja Maarit Virta-Helenius, p. 050 427 0319Vasen
Oikea