Neurokeskus

Neurokeskukseen kuuluu neurologian ja neurokirurgian erikoisalat sekä neuropsykologia. Neurokeskus vastaa keskushermostosairauksien diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta HYKS-alueella. Neurokeskus vastaa koko HUS-piirin neurologisesta ympärivuorokautisesta päivystyksestä sekä Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen neurokirurgian ja vaativan neurologian päivystyksen järjestelyistä. Neurokeskuksella on myös valtakunnallisia erityisvastuualueita.  Neurokeskus hoitaa potilaat ilman rajapintoja akuutin oireen päivystyksellisestä arvioinnista toimenpiteen, vuodeosastohoidon ja kuntoutuksen kautta kotiin. 
 
Neurokeskus toimii viidellä sairaala-alueella, joissa toimii neurologian tai neurokirurgian poliklinikka ja/tai yksi/useampi vuodeosasto. Leikkaus-, päivystys- ja tehovalvontatoiminta on keskitetty pääosin Meilahteen ja Töölöön. 

Neurokeskuksen henkilöstömäärä on yhteensä 670, josta lääkäreitä 127 ja hoitohenkilökuntaa 442. Neurokeskukseen tulee vuosittain noin 15 000 lähetettä, se hoitaa noin 9500 päivystyspotilasta ja tekee noin 3500 leikkausta. Aktiivinen kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyö pitää opetuksemme ja tutkimuksemme lääketieteen kehityksen eturintamassa. 

Teemme kansainvälisen huipputason kliinistä tutkimusta ja käytössämme on merkittävä määrä ulkopuolista kilpailtua tutkimusrahoitusta. Seuraamme säännöllisesti hoidon laatua ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme. Esimerkiksi aivoinfarktin hoidossa hoitotuloksemme ovat maailman kärkeä.
  
Potilas voi mistä sairaanhoitopiiristä tahansa yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin kanssa valita Neurokeskuksen hoitoa  antavaksi kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksiköksi.

Yhteystiedot

Postiosoite: Neurokeskus, PL 340, 00029 HUS 
Käyntiosoite: Meilahden tornisairaala, Haartmaninkatu 4, 15. krs, Helsinki 
 
Toimialajohtaja Nina Forss, p. 050 434 3645
Johdon sihteeri Mia Nikku, p. 040 631 3768 
Johtava ylihoitaja Maarit Virta-Helenius, p. 050 427 0319
Hallinnollinen ylilääkäri Riku Kivisaari, p. 050 427 2894
Tutkimus ja kehitys Aki Laakso, p. 050 427 2895
Talouspäällikkö Mikko Virolainen, p. 040 660 2264
Tiedottaja Timo Korpela, p. 050 427 2546

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hus.fiVasen
Oikea