Tervetuloa hyvään hoitoon Sisätaudit ja kuntoutukseen

Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikkö muodostuu sisätautien, kuntoutuksen, erityistyön ja geriatrian toiminnoista. Lisäksi tulosyksikköön kuuluu HUS Apuvälinekeskus. Henkilökuntaa on 824, josta lääkäreitä on 122, hoitohenkilökuntaa 482, erityistyöntekijöitä 102 ja muuta henkilökuntaa 118. Henkilökuntamme on pitkälle koulutettua ja pätevää. Potilaita tutkitaan ja hoidetaan vuosittain yli 40 000.

Sitoudumme tarjoamaan sinulle parhaimman mahdollisen hoitokokemuksen. Hoitoa ohjaavat tasa-arvo, potilaslähtöisyys ja oikeudenmukaisuus. Toiminnan tavoitteena on vaikuttava hoito ja tyytyväinen potilas. Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Seuraamme hoidon laatua ja tuloksemme ovat hyvät.  Toimintaamme liittyy oleellisesti myös tutkimus ja opetus.

 

 Potilastyytyväisyys 1-4/2018

 

Kokonaisarvio hoitojaksosta 4,81/5
 
Suositusindeksi 96/100

 

Asiakastyytyväisyys