Lääkäriksi sisätaudeille Malmin sairaalaan


hus_tukipalvelut_15_500x334.jpg

Malmin sairaalan päivystyspoliklinikka palvelee ensisijaisesti yli 16-vuotiaita itäisen, kaakkoisen, koillisen ja pohjoisen Helsingin asukkaita. Kiireellisessä tilanteessa hoitoa annetaan asuinpaikasta riippumatta. Malmilla sisätautien päivystys toimii ympäri vuorokauden.

Malmin sairaalassa on päivystyspoliklinikka, päivystys- ja valvontaosasto ja kolme sisätautien vuodeosastoa.

Malmin sairaalassa toimii sisätautipäivystyksen lisäksi terveyskeskuspäivystys (klo 16-22), ympärivuorokautinen traumapäivystys ja psykiatrinen päivystys. Malmin sairaalan alueella on myös Helsingin kaupungin terveyskeskusvuodeosastoja. ​

Tarjoamme lääkäreille Malmin sairaalan sisätautien osastoilla ja päivystyksessä jatkuvasti mielenkiintoisia työ- ja koulutusmahdollisuuksia. 


Päivystäjäksi Malmin sairaalan sisätautien päivystyspoliklinikalle 

Malmin sisätautien päivystyspoliklinikalla työskentelee neljä etupäivystäjää arki-iltaisin klo 23.00 asti ja yöllä klo 23.00 jälkeen kaksi etupäivystäjää. Viikonloppuisin klo 9.00-22.00 välillä etupäivystäjiä työskentelee neljä ja klo 22.00 jälkeen kaksi. Anestesialääkäri on paikalla ympärivuorokautisesti vaikeita tapauksia varten. Sisätautien takapäivystäjä on sisätautien erikoislääkäri. 

Malmin sairaalan sisätaudeilla päivystäminen on erittäin opettavaista ja mielenkiintoista. Potilailla on monipuolisesti erilaisia sairauksia ja löydöksiä. Käytössämme ovat myös ympärivuorokautisesti toimiva laboratorio ja röntgen. 

Miten mukaan rinkiin?

Edellytämme sinulta vähintään lääketieteen kandidaatin tutkintoa ja lääketieteellisen tiedekunnan opintojen 4. vuosikurssin suoritusta. 

 • ​Jos olet kokenut sisätautipäivystäjä, ole yhteydessä apulaisylilääkäri Mikko Richteriin, mikko.richter@hus.fi
 • Jos et ole vielä kokenut sisätautipäivystäjä, voit tulla Malmin sairaalaan päivätöihin aiemman kokemuksesi mukaan alkaen parista päivästä pariin kuukauteen. Ole yhteydessä apulaisylilääkäri Lea Lappeteläiseen: lea.lappetelainen@hus.fi, p. 050 402 2923.

 

Palkkaus ja perehdytys

Lääkärille maksettava korvaus muodostuu tuntikohtaisesta peruskorvauksesta, johon vaikuttaa päivystävän lääkärin pätevyys. Päivystyskorvaukset määritetään kertoimina viikonpäivän ja kellonajan mukaan. 

Perehdytys sovitaan kanssasi erikseen edeltävän kokemuksesi ja tarpeidesi mukaan. Yleensä perehdytykseen kuuluu vähintään kahden tunnin tutustuminen Malmin sisätautien päivystyspoliklinikan toimintaan. 

Sisätautipäivystäjän työ

 • ​Hoitajat ottavat päivystyspotilaat vastaan, ja heidät hoidetaan kiireellisyyden mukaan. Hoitaja voi pyytää tulotilanteessa myös suppeita laboratoriotutkimuksia. 
 • Sisätautipäivystäjä tutkii potilaan, perehtyy sairaskertomuksiin sekä määrää tarpeen mukaiset tutkimukset, hoidon ja hoitopaikan. Tarvittaessa sisätautipäivystäjä saa konsultaatioapua takapäivystäjältä tai muiden erikoisalojen konsulteilta. 
 • Päivystyspoliklinikan nopealla linjalla hoidetaan hyväkuntoisia potilaita, joiden tila ei edellytä jatkuvaa seurantaa. Seurantalinjalla hoidetaan potilaita, joiden kunto edellyttää seurantaa. 
 • Tavallisimpia tulosyitä ja diagnooseja: hengenahdistus, rintakipu, arytmiat, kouristus, aivoverenkiertohäiriö, infektio, vanhuksen äkillinen yleistilan lasku, intoksikaatio, pneumonia, COPD:n pahenemisvaihe, erysipelas, pyelonefriitti, eteisvärinä, sydämen vajaatoiminta, sydäninfarkti, anemia, hyponatremia, askites, gastroenteriitti
 • Sisätautien I- ja II-päivystäjät ovat töissä arkisin klo 15.30 alkaen seuraavaan aamuun ja viikonloppuisin klo 9.00 alkaen yön yli
 • Sisätautien III- ja IV-päivystäjät ovat töissä arkisin klo 15.30 alkaen klo 23.00 asti ja viikonloppuisin klo 9.00 alkaen klo 22.00 asti
 • Sisätautien V-päivystäjä on töissä arkisin klo 15.30-23.00 ja viikonloppuisin klo 9.00-22.00. Usein vuoro loppuu aikaisemmin. V-päivystäjä työskentelee tarpeen mukaan joko seurantalinjalla tai nopealla linjalla. Erikoistuvaksi sisätautilääkäriksi Malmin sairaalaan
 
Tule kokeilemaan lääkärintöitä lyhyelle jaksolle 2-3 kuukaudeksi tai pidemmälle jaksolle tilanteesi ja toiveidesi mukaan! Malmin sairaalassa uransa alussa oleva lääkäri saa hyvää oppia sisätaudeista joka päivä. Meillä myös kokeneempi lääkäri saa mahdollisuuden syventää osaamistaan. Voimme tarjota myös osa-aikatyötä. Edellytämme sinulta vähintään lääketieteen kandidaatin tutkintoa ja lääketieteellisen tiedekunnan opintojen 4. vuosikurssin suoritusta. 
 
Tavoitteet
 
 
Erikoistuvien lääkäreiden koulutuksessa tavoitteena on se, että lääkärit oppivat perusasiat sisätautien ja sisätauteihin liittyvien alojen diagnostiikasta ja hoidosta. Lääkärin sijoituspiste kiertää eri toimipisteissä monipuolisen koulutuksen takaamiseksi.  

Jakson kuvaus

Erikoistuva lääkäri toimii hoitavana lääkärinä sisätaudeilla sovitun työjakson pituuden mukaisesti Malmin sairaalan päivystyspoliklinikalla tai vuodeosastoilla, päivystys- ja valvontaosastolla ja ajanvarauspoliklinikalla. Potilaita hoidetaan yhdessä erinomaisten, kokeneiden ja ohjaamaan tottuneiden erikoislääkäreiden rinnalla. Työhön kuuluu päivystysvelvollisuus Malmin sairaalan sisätautien päivystyspoliklinikalla. 

Toimipisteet
 
 • ​Sisätautien päivystyspoliklinikka: ​päivystyksellistä sisätautiarviota ja hoitoa vaativien potilaiden hoito, jaettu nopeaan linjaan ja seurantalinjaan. Keskimääräinen hoito- ja läpikulkuaika: 3-12 h. 
 • Sisätautien vuodeosastot: jatkohoitopaikka päivystyksestä tuleville potilaille, joiden diagnostiikka ja hoidot jatkuvat. Keskimääräinen hoitoaika: 3-5 vrk. 
 • Päivystysosasto: enemmän resursseja seurantaan. Osastolla on usein kollapsi- tai nstemipotilaita. Keskimääräinen hoitoaika: 2 vrk.
 • Valvontaosasto: eniten resursseja seurantaan. Anestesialääkäri kiertää yhdessä osastoa erikoistuvan sisätautilääkärin kanssa.
 • Sisätautien ajanvarauspoliklinikka: erikoistumisen loppuvaiheessa 3-4 kk pituinen jakso Malmin ajanvarauspoliklinikalla. 

Työaika

Työaika on 38,25 tuntia viikossa maanantaista perjantaihin klo 8.00-15.37. Tarjoamme mahdollisuuden myös osa-aikatyöhön. Koulutusjakson aikana koulutettavalla on päivä-, ilta- ja yöaikaan sijoittuvia päivystysvuoroja. Osa vuoroista sijoittuu viikonloppuun. 

Koulutus 
 
Koulutettava saa säännöllisesthenkilökohtaista ohjausta.​ Erikoistuvan lääkärin ohjaajana toimii erikoislääkäri, jolla on sisätautien, akutologian tai anestesiologian erikoislääkärin koulutus sekä koulutusta ja kokemusta erikoistuvan lääkärin ohjaamisesta.  Järjestämme toimipisteissämme myös erilaisia täydentäviä koulutuksia, kuten: 

 • lyhyitä tietoiskumeetingejä: potilastapauksia ja artikkeli- tai kongressireferaatteja 
 • rtg-meetingejä
 • luentoja ja kinkereitä 
 • ilmatietyöpajoja
 • elvytys-, ultraääni- ja simulaatiokoulutuksia
 
Koulutusjakso räätälöidään koulutettavan aiemman kokemuksen ja sovitun jakson pituuden mukaan. Töihin on mahdollista tulla myös lyhyemmälle jaksolle. 
 
Malmin sairaalassa sisätaudeilla toimimisesta saa hyväksytyksi Helsingin yliopistossa koko sisätautien runkopalvelun opintojakson (2 v 3 kk) ja akuuttilääketieteen palvelua (2 v 3 kk). Lisäksi monilla muilla erikoisaloilla opinnot hyväksytään reunapalveluna.

Ota yhteyttä! 

Apulaisylilääkäri Lea Lappeteläinen
lea.lappetelainen@hus.fi
p. 050 402 2923