Sisätaudit

Sisätaudit on erikoisala, joka keskittyy endokrinologisten, gastroenterologisten, hematologisten, infektio-, kardiologisten, nefrologisten ja reumatologisten sairauksien tutkimukseen, diagnostiikkaan ja hoitoon. Aiemmin kyseiset erikoisalat olivat sisätautien ns. suppeita erikoisaloja, mutta nykyisin ne ovat eriytyneet omiksi erikoisaloikseen.
 

Sisätautien linjalla on toimintaa Meilahdessa, Jorvissa ja Peijaksessa

 
Meilahden sisätautien yksikkö antaa konsultaatiotukea muille erikoisaloille, mikäli konsultaatiota vaativa sairaus tai oire ei ohjaudu suoraan eriytyneelle sisätautierikoisalalle. Lisäksi yksikkö hoitaa ja tutkii vastaavia yliopistollista keskussairaalaresurssia vaativia potilaita. Tärkeä osa yksikön toimintaa on sisätauteihin erikoistuvien lääkärien yliopistojakson suunnittelu ja koordinointi, sekä lääketieteen opiskelijoiden kliininen opettaminen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.
 
Sisätautien yksikkö vastaa Jorvissa ja Peijaksessa sisätautien yhteispoliklinikoiden ja vuodeosastopaikkojen toiminnasta ja koordinoinnista, sekä osallistuu sisätauteihin erikoistuvien lääkärien ja lääketieteen opiskelijoiden kouluttamiseen.