Sisätaudit

Sisätaudit on erikoisala, joka keskittyy endokrinologisten, gastroenterologisten, hematologisten, infektio-, kardiologisten, nefrologisten ja reumatologisten sairauksien tutkimukseen, diagnostiikkaan ja hoitoon. Aiemmin kyseiset erikoisalat olivat sisätautien suppeita erikoisaloja, mutta nykyisin ne ovat eriytyneet omiksi erikoisaloikseen.
 
Sisätautien linja toimii Jorvin, Peijaksen, Malmin, Haartmanin  ja  Meilahden sairaaloissa. Linja vastaa Jorvissa, Peijaksessa, Malmilla ja Haartmanissa sisätautivuodeosastojen toiminnoista sekä Peijaksen ja Jorvin sairaaloissa eri erikoisalojen yhteispoliklinikoista. Yksiköt osallistuvat sisätauteihin erikoistuvien lääkärien, lääketieteen opiskelijoiden  ja hoitotyön opiskelijoiden kouluttamiseen.​

Meilahden sisätautien yksikkö antaa konsultaatiotukea muille erikoisaloille, mikäli konsultaatiota vaativa sairaus tai oire ei ohjaudu suoraan eriytyneelle sisätautierikoisalalle. Lisäksi yksikkö hoitaa ja tutkii vastaavia yliopistollista keskussairaalaresurssia vaativia potilaita. Tärkeä osa yksikön toimintaa on sisätauteihin erikoistuvien lääkärien yliopistojakson suunnittelu ja koordinointi sekä lääketieteen opiskelijoiden kliininen opettaminen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.