Kuntoutus

Kuntoutus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen prosessi. Siinä kuntoutuja on keskeisenä ja aktiivisena edistääkseen toiminta- ja työkykyään ammattilaisten ja koti- ja työympäristönsä tuella. Kuntoutuja voi olla kuka tahansa, jolla on tarvetta edistää toimintakykyään selviytyäkseen omaan arkeensa liittyvistä toiminnoista itseään tyydyttävällä tavalla. Kuntoutus voi toteutua kuntoutuspalveluina tai ohjauksena ja sen lähtökohtana ovat kuntoutujan tarpeet sekä tavoitteet.

Kuntoutuksen linjaan kuuluvat: 

  • Fysiatrian poliklinikat Vega-talossa Helsingissä, Jorvin sairaalassa Espoossa ja Peijaksen sairaalassa Vantaalla
  • Selkäydinvammakeskus Vega-talossa Helsingissä
  • Fysio-ja toimintaterapiapalvelut eri HYKS-alueen sairaaloissa ja muissa toimipisteissä.

Fysiatrian poliklinikan toiminnassa painottuvat tuki- ja liikuntaelinsairaiden tutkiminen, hoito, ohjaus ja kuntoutuksen suunnittelu sekä konsultaatiopalvelut.​​

Selkäydinvammakeskuksessa on vaativan kuntoutuksen vuodeosasto ja selkäydinvammapoliklinikka, joka yhtenä kolmesta Suomen keskuksista koordinoi selkäydinvaurion saaneiden henkilöiden erityistason hoitoa, kuntoutusta ja elinikäistä seurantaa. 

Fysio- ja toimintaterapeutit toimivat toiminta-ja liikuntakyvyn asiantuntijoina HYKS-alueen osastoilla ja poliklinikoilla (aikuiset). 

Toimimme moniammatillisesti, yhteistyössä kuntoutujien kanssa, hyvän hoidon ja kuntoutuksen toteutumiseksi osastoilla, poliklinikoilla sekä virtuaalisesti Terveyskylän Kuntoutumistalossa www.kuntoutumistalo.fi.