Geriatria

Geriatria on lääketieteen erikoisala, joka keskittyy niihin fyysisiin, henkisiin, toiminnallisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin, joita tavataan iäkkäiden potilaiden äkillisissä ja pitkäaikais-sairauksissa, kuntoutuksessa, preventiossa ja elämän loppuvaiheen hoidossa. Tässä potilasryhmässä esiintyy paljon haurastumista ja monisairastavuutta, mikä vaatii kokonaisvaltaista näkemystä.

Tavoitteena on geriatrisen kokonaisarvion avulla selvittää yksilöllisesti vanhan potilaan parhaat hoito- ja kuntoutusmahdollisuudet. Geriatrista osaamista tarvitaan enenevästi kaikilla erikoisaloilla.