Erityistyö

Erityistyön linjaan kuuluvat terveyssosiaalityö ja kliininen ravitsemusterapia.

Terveyssosiaalityö


Sairastumiseen, vammautumiseen tai lapsen syntymään liittyvissä elämänmuutoksissa saat tukea sairaalan sosiaalityöntekijältä.

Terveyssosiaalityöhön sisältyy asiakkaan tilanteen sosiaalinen arviointi ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen sekä sosiaalipalveluiden ja -etuuksien oikea-aikaisuuden varmistaminen sairastamisen ja kuntoutumisen eri vaiheissa.

Terveyssosiaalityön tavoitteena on potilaan itsenäisyyden, omatoimisuuden sekä yhteis-kunnallisen osallisuuden turvaaminen.  Terveyssosiaalityö on osa hoidon kokonaisuutta
ja sosiaalityöntekijä toimii potilasta hoitavan moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Kliininen ravitsemusterapia

 
Kliinisen ravitsemusterapian yksikkö tarjoaa yksilöllistä ravitsemusohjausta ja
-hoitoa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa.

Ravitsemusterapeutti on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka suunnittelee potilaan ravitsemushoidon. Ravitsemusterapeutti antaa potilaalle yksilöllistä ravitsemusohjausta ja -hoitoa sekä seuraa hoidon toteutumista. Ruokavalio-ohjauksen lähtökohtana on ravitsemustilan arviointi. Hoito voi tapahtua vuodeosastojaksoilla sekä polikliinisesti.