Sisätaudit ja kuntoutus

HUSin Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksiköllä on toimintaa 32 kiinteistössä ja sairaansijoja on 123. Tulosyksikössä saa hoitoa noin 40 000 potilasta vuosittain. Henkilökuntaa on yli 1 100.

Tulosyksikkö antaa konsultaatiotukea muille erikoisaloille. Lisäksi yksikkö tutkii ja hoitaa potilaita, jotka tarvitsevat yliopistollista keskussairaalaosaamista. Tärkeä osa toimintaa on sisätauteihin erikoistuvien lääkärien yliopistojakson suunnittelu ja koordinointi sekä lääketieteen opiskelijoiden kliininen opettaminen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Hallinnollisesti tulosyksikkö jakautuu neljään linjaan: sisätaudit, kuntoutus, geriatria ja erityistyö, joka jakaantuu terveyssosiaalityöhon ja ravitsemusterapiaan. Lisäksi tulosyksikköön kuuluu HUS Apuvälinekeskus.

Nopeasti ikääntyvä, pitempään elävä ja yhä monisairaampi väestö tarvitsee tehokkaita hoitoketjuja ja paikan, jossa kokonaisuus ei hajoa yksittäisiksi diagnooseiksi. Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikkö kantaa vastuun juuri tästä lääketieteellisesti erittäin vaativasta väestöryhmästä.