Asiakasraati

IMG_0906_Sisun asiakasraati nettikoko.jpg

Sisätaudit ja kuntoutus  

Asiakasraadin toiminta käynnistyi Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikössä (Sisu) vuoden 2018 alussa. Sisun asiakasraatiin valittiin hakemusten perusteella 11 potilasta tai potilaan omaista. Asiakasraatilaiset tapaavat koordinaattorien kanssa sovittuina aikoina ja sen lisäksi he voivat työskennellä erilaisissa työryhmissä ja antaa kommentteja sekä lausuntoja.
 

Asiakasraatilaiset toimivat aktiivisena kehittämiskumppanina


Asiakasraatilaiset suunnittelevat yhdessä koordinaattoreiden kanssa toimintakenttäänsä. Oman tulosyksikön poliklinikoille ja osastoille tehdään tutustumiskäyntejä, joissa raatilaiset tekevät havaintoja mm. opasteista, tiloista ja toimintaympäristöstä palvelun käyttäjän näkökulmasta ja antavat mahdollisia kehitysehdotuksia. Asiakasraatilaiset ottavat kantaa mm. viestintään ja potilasohjaukseen, potilasohjeiden ja oppaiden selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, asiakaspalautteeseen ja internetsivujen sisältöön. He arvioivat sujuvaa palvelua asiakkaan näkökulmasta.
Sisun asiakasraadin toiminta on lähtenyt liikkeelle aktiivisesti ja innostuneesti. Sisätaudit ja ja kuntoutus -tulosyksikön henkilökunta kehittää jatkuvasti toimintaansa ja asiakasraati on erittäin hyvä yhteistyökumppani potilaslähtöisen sujuvan hoitokulttuurin ja palvelun kehittämisessä. 

 

 

Koordinaattorien yhteystiedot


Kliininen asiantuntija, fysioterapia

Anna-Maija Jäppinen, anna-maija.jappinen(at)hus.fi

 
Laatupäällikkö
Jaana Palviainen jaana.palviainen(at)hus.fi