Asiakasraati

IMG_0906_Sisun asiakasraati nettikoko.jpg 

HUSin Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikössä on vuodesta 2018 alkaen toiminut asiakasraati, jonka jäsenillä on kokemusta terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluista.  Asiakasraadin tehtävänä on antaa palautetta palveluiden laadusta, toimivuudesta sekä antaa parannusehdotuksia ja ideoita. Asiakasraadin jäsenellä on mahdollisuus olla mukana kehittämässä, suunnittelemassa ja arvioimassa esimerkiksi potilaslähtöistä ja sujuvampaa hoitokulttuuria sekä tilojen käyttöä. Toiminta antaa mahdollisuuden monipuoliseen vaikuttamiseen.
Asiakasraadin jäsenet kokoontuvat keskimäärin kuudesti vuodessa, tekevät käyntejä sisätautien ja kuntoutuksen yksiköihin HUSissa, antavat palautetta esitteistä ja potilasohjeista sekä osallistuvat niiden päivitykseen, ovat mukana monenlaisissa arviointi- ja kommentointitehtävissä sekä tapaavat henkilökuntaa esimerkiksi yksiköiden osastotunneilla.​​
Voit tiedustella toiminnasta asiakasraadin koordinaattoreilta. Voit olla myös yhteydessä, jos haluat tuoda jonkin asian käsiteltäväksi asiakasraatiin.
Koordinaattorien yhteystiedot
 
Anna-Maija Jäppinen
anna-maija.jappinen@hus.fi
p. 050 428 4385
 
Jaana Palviainen
jaana.palviainen@hus.fi
p. 040 3361 422