Tervetuloa hyvään hoitoon Akuuttiin

Akuutti sisältää kaikki akuuttilääketieteen osaamisalueet: ensihoidon, päivystyksen, myrkytystietokeskuksen ja teratologisen tietopalvelun sekä sairaankuljetuksen. 
 
Akuutin ensihoito on järjestetty pelastuslaitoksen ja yksityisten sairaankuljetusyritysten kanssa yhteistyössä. Ensihoidossa on kaksi ensihoitolääkäripäivystyspistettä, toinen Helsingissä ja toinen Vantaalla. 
 
Akuutilla on kolme päivystyspistettä. Meilahden tornisairaalassa toimii erikoissairaanhoidon päivystys. Jorvin ja Peijaksen päivystyksessä hoidetaan akuuttilääketieteen toimintamallilla sekä erikoissairaanhoidon että yleislääketieteen potilaita. Päivystyspoliklinikoiden lisäksi Akuuttiin kuuluvat valvonta- ja päivystysosastot Meilahden, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa. 
 
Myrkytystietokeskus palvelee koko maata ja vastaa puhelimessa ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Teratologisessa tietopalvelussa annetaan tietoa äideille raskauteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja muista ulkoisista tekijöistä. 

Sairaankuljetus suorittaa HYKS-alueella kaikki laitosten väliset sekä HUS-sairaaloiden siirrot. Sairaankuljetus toimii myös yhteistyössä muiden HUS-alueen kuntien kanssa sekä ensihoidon kanssa kaikilla alueilla esimerkiksi suuronnettomuustilanteissa.
 
Perusterveydenhuollon päivystystä Akuutissa
 
Kiireellisen tutkimuksen tai hoidon tarpeessa olevat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan asukkaat voivat valita arkisin kello 16-08 sekä pyhäpäivinä perusterveydenhuollon päivystyksen vapaasti. Yhteiskäytössä olevia päivystyspisteitä ovat Haartmanin, Jorvin, Malmin ja Peijaksen päivystykset sekä alle 16-vuotiaiden päivystykset Jorvissa ja Uudessa lastensairaalassa.