Sairaankuljetus

Sairaankuljetus vastaa HUSin ja jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköiden välisistä potilassiirroista 24/7.
 
Sairaankuljetus toimii tiiviissä yhteistyössä HUSin Ensihoidon kanssa esim. suuronnettomuustilanteissa. ECMO-siirrot (veren happeuttaminen koneellisesti kehon ulkopuolella) on toteutettu yhteistyössä teho-osastojen kanssa. Sairaankuljetus vastaa myös keskosten inkubaattorisiirroista, tehosiirroista ja infektiosiirroista.
 
Sairaankuljetusten operaattoritoiminta ja palvelunumerot on keskitetty samaan välityskeskukseen (VälKe). Tilausjärjestelmänä on sähköinen Kaiku-ohjelma (https://kaiku.hus.fi) tai tarvittaessa tilaukset voi tehdä puhelimitse (09) 471 80471. Puhelut nauhoitetaan tilausten varmistamiseksi.
  
Linjajohtaja, kuljetuspäällikkö Jukka Etelä.