Päivystys

Akuuttipotilaan hoitopolku alkaa sairaalan ulkopuolelta ja kulkee päivystyspoliklinikalle, josta noin puolet potilaista kotiutuu ja puolet päätyy sairaalan vuodeosastoille. 
 
Päivystyspoliklinikat
 
Akuutti vastaa Meilahden yhteispäivystyksen (Meilahden tornisairaalan ja Haartmanin sairaalan päivystysten muodostama kokonaisuus) sekä Jorvin, Malmin ja Peijaksen sairaaloiden yhteispäivystysten sekä valvonta- ja päivystysosastojen toiminnoista. 
  
Päivystysosastokokonaisuus
 
Päivystysalueet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa päivystysosastoilla ja niihin liittyvillä valvonnoilla ja tehovalvonnoilla on keskeinen rooli hoidon jatkuvuuden ja joustavuuden kannalta. Päivystysosastotoiminnan luonteeseen kuuluu lyhytkestoinen seuranta ja hoito, joka useimmiten on 1-1,5 vrk kestoinen. 
 
Päivystysosaston merkitys vuodeosastoille ottamisia vähentävänä tekijänä on merkittävä. Toisaalta valvonnoissa ja tehovalvonnoissa hoidetaan potilaat, jotka eivät pärjää vuodeosastojen tarjoamin keinoin. Meilahden sairaalassa valvontaosasto vastaa konservatiivisten alojen potilaiden hoidosta, ja sen merkittävimpiä potilasryhmiä ovat vaativat kardiologiset, neurologiset, hengitysvajaus- ja infektiopotilaat. 
    
Tulevaisuus
 
Meilahden tornisairaalan yhteyteen rakennettavan Siltasairaalan valmistuessa saadaan Meilahteen uusi päivystys, joka vastaa ajanmukaisinta potilaslähtöistä ajattelua.