Ensihoito

Ensihoito on järjestetty pelastuslaitoksen ja yksityisten sairaankuljetusyritysten kanssa yhteistyössä tai sairaanhoitoalueen omana toimintana. Ensihoidossa on kaksi ensihoitolääkäripäivystyspistettä. Ensihoitoon tulee vuosittain yli 100 000 tehtävää. 
  
Ensihoitoyksikkö palvelee monia erikoissairaanhoidon erikoisaloja sekä perusterveydenhuoltoa. Ensihoito tekee yhteistyötä hätäkeskuksen, pelastustoimen, poliisin sekä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 
 
Ensihoitoyksikön toiminta jakaantuu kolmeen pääalueeseen: ympärivuorokautiseen lääkäriambulanssitoimintaan, ensihoidon hallintopalveluihin (ensihoidon vastuulääkäripalvelut, ensihoidon kehitys ja koulutus sekä potilasohjaus) ja toimintaan Meilahden sairaalan päivystyspoliklinikalla sekä Töölön sairaalan teho-osastolla.
 
HUS-alueella ensihoitopalveluun sisältyy myös ns. ensivastetoiminta, joka tarkoittaa että äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan avuksi voidaan tarvittaessa hälyttää muu yksikkö (yleensä pelastusyksikkö) ennen ambulanssin saapumista.
 
Ensihoitoyksikön tehtäviin kuuluu myös suuronnettomuusvalmiuden ylläpito ja kehittäminen. Tutkimustoiminnan pääalueina ovat sydänpysähdysten epidemiologia, elvytyksen jälkeisen vaiheen patofysiologia ja hoito, kalloaivovammapotilaiden ensihoito sekä myrkytyspotilaiden ensihoito.
 
Linjajohtaja Markku Kuisma, p. 09 4711