Akuutti

​Akuutti sisältää akuuttilääketieteen eri osaamisalueet: ensihoidon ja päivystyksen. Lisäksi siihen kuuluvat etäpalvelut (Myrkytystietokeskus, Päivystysapu ja Teratologinen tietopalvelu), jotka palvelevat puhelimitse äkillisissä terveyteen liittyvissä ongelmissa. Akuuttiin kuuluu myös sairaankuljetus. 

Ensihoito on järjestetty pelastuslaitoksen ja yksityisten sairaankuljetusyritysten kanssa yhteistyössä tai sairaanhoitoalueen omana toimintana. Ensihoidossa on kaksi ensihoitolääkäripäivystyspistettä. Ensihoitoon tulee vuosittain yli 100 000 tehtävää. 
 
Akuutti vastaa yhteispäivystysten ja päivystysosastojen toiminnasta Meilahdessa  (Haartmanin ja Meilahden sairaala) Jorvissa, Malmilla ja Peijaksessa. 

Päivystysapu 116 117 on virka-ajan ulkopuolisiin äkillisiin terveysongelmiin keskittynyt ohjaus- ja neuvontapalvelu. HUS-alueella Päivystysapu-palvelulla on kaksi palveluntuottajaa. HUS tuottaa Helsingin ulkopuolisen HUS-alueen palvelun ja Helsingin kaupunki tuottaa palvelun helsinkiläisille.

Myrkytystietokeskus palvelee koko maata ja vastaa puhelimessa ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Neuvontaa annetaan yleisölle ja terveydenhuollon ammattilaisille, kyselyitä tulee vuosittain noin 40 000. 
 
Teratologisessa tietopalvelussa annetaan tietoa äideille raskauteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja muista ulkoisista tekijöistä. Teratologinen tietopalvelu vastaanottaa vuodessa noin 6000 kyselyä.

Sairaankuljetus suorittaa Hyks-alueella kaikki laitosten väliset sekä HUS-sairaaloiden siirrot. Sairaankuljetus toimii myös yhteistyössä muiden HUS-alueen kuntien kanssa sekä ensihoidon kanssa kaikilla alueilla esimerkiksi suuronnettomuustilanteissa.
 

 

 AJANKOHTAISTA

 
 

 Suositusindeksi 11/2019

 
74,2/100