Raajaan eristetyt solumyrkkyhoidot (ILP) raajaan levinneen melanooman hoidossa

Raajaan eristetty solunsalpaajahoito eli ILP (isolated limb perfusion) soveltuu potilaille, joilla on raajaan rajoittunut levinnyt melanooma (stage III). Hoitoa voidaan harkita, jos nivusessa on imurauhasmetastaaseja. Raajan ihomelanoomissa paikallisuusiutumiset ovat tavalliset ja joillakin potilailla tauti uusiutuu toistuvasti vain raajan alueella.

Tarkkaan harkituissa tapauksissa ILP-hoitoa voidaan antaa myös palliatiivisena hoitona elinennusteen ollessa heikko, mikäli vaihtoehtona on raajan välitön amputaatio.

 

Kenelle ILP-hoito ei sovi?


ILP-hoidon yleisiä vasta-aiheita ovat:

  • vaikea raajan tukkeava valtimotauti
  • vaikea sydänsairaus
  • vaikea lymfödeema
  • lyhyt elinennuste (alle 6kk)
  • raskaus 
  • raajan ulkopuolella sijaitsevat etäpesäkkeet (metastaasit).​


Hoidon suunnittelu

Kliiniseen selvittelyyn ennen mahdollista ILP-toimenpidettä kuuluu raajan ja vartalon tuore tietokonetomografiatutkimus kaukometastaasien poissulkemiseksi sekä raajan ja paikallisten imurauhasten tautitaakan määrittämiseksi.

Raajan metastasointi on tarvittaessa hyvä varmistaa biopsialla, mutta ILP-hoitoa harkittaessa ei kannata näkyvä melanoomaa leikata pois ennen potilaan lähettämistä

HUSiin.​Miten ILP-hoito annetaan?

Potilaille aloitetaan ennaltaehkäisevä verenhennuslääkitys (LWMH), joka jatkuu ainakin ensimmäiseen postoperatiiviseen kontrolliin sa

akka. 

ILP-hoito tehdään leikkaussalissa nukutuksessa. Toimenpiteessä raajan verenkierto eristetään kirurgisesti. Verenkierto pidetään yllä sydän-keuhkokoneen avulla, ja verenkiertoon laitetaan kymmenkertainen annos sytostaattia (melfalaani) tavalliseen iv-annosteluun verrattuna1-1,5 tunnin ajaksi. 

Sytostaattihoidon vaikutuksen parantamiseksi raajaa lämmitetään hoidon ajaksi. Hoidon jälkeen sytostaatti huuhdellaan raajasta pois ja palautetaan oma verenkierto.

okautta hoidon jälkeen.

ILP-hoidon jälkeinen seuranta toteutetaan syöpätautien yksikössä.

 

Hoidon tulokset


Noin kaksi kolmesta potilaasta hyötyy ILP-toimenpiteestä niin, että kasvaimet häviävät raajasta. Puolella potilaista tämä vaikutus on pitkäaikainen, ja puolella potilaista tauti saattaa uusiutua varsin pian. Hoito voidaan toistaa, jo ensimmäisestä hoitokerrasta on ollut hyötyä.

Hoidon sivuvaikutukset (ihon punoitus, raajan turvotus ja hermosärky) ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä. Kuitenkin ohimenevästi potilaat saattavat tarvita myös opioidi-särkylääkkeettä kipujen hallintaan. Vakavia sivuvaikutuksia kuten lihaskudoksen vaurioita ja ihon rakkulointia esiintyy harvoin.


Hoitotiimi


ILP-hoidot ovat vaativaa verisuonikirurgis-onkologista erityisosaamista, toimenpiteet on kaikkialta Suomesta keskitetty HUSin Meilahden tornisairaalaan. 

.

ILP-toimenpiteitä on tehty HUSissa vuodesta 2007 alkaen. Vuosittain tehdään 5-10 ILP-hoitoa. 

 

 Konsultaatiot

 
Ammattilaiskonsultaatiot (ei potilaspuheluita):

Micaela Hernberg, Osastonylilääkäri
Syöpäkeskus
050 427 9490

Siru Mäkelä
Erikoislääkäri
Syöpäkeskus
050 427 0155


 

 LÄHETTEET

 

Sähköiset lähetteet:
Syöpätaudit, lähetteet (1289036)​


Paperilähetteet:
HUS, Syöpäkeskus

Syöpätautien pkl
Lähetteet, 4. krs
PL 308 00029 HUS

Fax 09 471 74247