Tukielinkirurgia

Tukielinkirurgia on yksi HUS Tukielin- ja plastiikkakirurgia -tulosyksikön kolmesta linjasta. Linja tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluja ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian erikoisaloilla. Tukielinkirurgian linjalla on toimintaa Töölön, Jorvin, Peijaksen ja Herttoniemen sairaaloissa.

Tukielinkirurgian linja lukuina:

  • 27 000 kiireettömän hoidon lähetettä
  • 70 000 ajanvaraukseen perustuvaa avohoitokäyntiä
  • yli 20 000 päivystyksellistä käyntiä
  • 6 000 päivystyksellistä leikkausta
  • 12 000 kiireettömän hoidon piiriin kuuluvaa leikkausta.

 

Linjaan kuuluva Tekonivelkeskus​ Peijaksen sairaalassa on yksi Pohjoismaiden suurimmista. Yksikössä tehdään vuosittain lähemmäs 3000 tekonivelkirurgista leikkausta, joista valtaosa kohdentuu lonkan ja polven primaarin nivelrikon hoitoon.

Myös Tukielinkirurgian linjan traumatologinen toiminta, josta pääosa on keskittynyt Töölön yksikköön, on kansainvälisesti arvioituna laajaa ja tasokasta.

Valtaosa potilaista saapuu hoitoon Tukielinkirurgian linjalle HYKS-sairaanhoitoalueelta, mutta erityisosaamista edellyttävien sairauksien ja vammojen hoidossa linjan vastuu kattaa HUS:n ja osin myös Hyksin yhteistoiminta-alueen (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.

Osa hoitoa tarvitsevista potilaista tulee myös hoitoon vastuualueen ulkopuolelta, esimerkkinä mm. vaikeat lantion ja käden alueen vammat.

Linjajohtaja: Mika Paavola  ​

 

 Hoitopaikat