Opetus ja tutkimus

​Opetus ja tutkimus on yksi HUS Tukielin- ja plastiikkakirurgia -tuloyksikön kolmesta linjasta.

Linjan päätavoitteena on edistää korkeatasoista opetusta ja tutkimusta. Linjalla tuetaan Tukielin- ja plastiikkakirurgia -tulosyksikön kliinisten erikoisalojen toimintaa

  • kehittämällä alaan liittyvää opetusta, koulutusta ja tutkimusta
  • opettamalla ja kouluttamalla erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä,  lääketieteen opiskelijoita ja hoitotieteen edustajia
  • tekemällä yhteistyötä myös perusterveydenhuollon kanssa.


Korkeatasoisen tutkimustyön avulla kehitetään hoitomenetelmiä ja potilashoidon laatua sekä koulutetaan alan huippuosaajia ja asiantuntijoita.

Linjajohtaja: Nina Lindfors