Tukielin- ja plastiikkakirurgia

 

​​Tukielin- ja plastiikkakirurgia on yksi HYKS-alueen 12 tulosyksiköstä. Se tarjoaa ortopedian ja traumatologian, käsikirurgian sekä plastiikkakirurgian erikoisalojen palveluja.
 
Toimimme Töölön sairaalassa, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa sekä Herttoniemen sairaalassa. ​Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksikössä tutkitaan ja hoidetaan vuosittain yli 53 000 potilasta.
 
Tukielin- ja plastiikkakirurgian linjaan on keskitetty paitsi HYKS-alueen potilaiden perus- ja erityistason hoito, myös koko HUS-alueen vaativin traumakirurgia. Erityistason lähetteitä tulee myös Hyksin yhteistoiminta-alueelta (entinen erityisvastuualue) ja muualta Suomesta. Yksikköön on keskitetty tiettyjä valtakunnallisia vastuita, mm. huuli- ja suulakihalkioiden hoito.
 
Ohessa eräitä vastuu- ja erityisosaamisalueitamme:
 

 

Tukielinkirurgia:

 

 

Plastiikkakirurgia

 
  • rintasyöpähoitojen jälkeiset korjausleikkaukset
  • imuteiden korjaava kirurgia
  • kasvohermohalvauksen korjaava kirurgia
  • kroonisten haavojen moniammatillinen hoito
  • laihdutusleikkausten jälkeiset korjausleikkaukset
  • ihosyövän kirurginen hoito
  • lasten plastiikkakirurgia