Preanalytiikka

HUS Diagnostiikkakeskuksen HUSLAB preanalytiikan vastuualueella on yli sata näytteenottopistettä Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Asiakkaat voivat Uudenmaan ja Kymenlaakson alueilla vapaasti valita sopivan näytteenottopisteen asuinkunnasta riippumatta. Tarkemmat tiedot eri näytteenottopisteissä otetuista tutkimuksista ja aukioloajoista löydät HUSLABin internetsivuilta >> www.huslab.fi.​

Etelä-Karjalan laboratorio- ja kuvantamistoiminnot yhdistyivät 31.12.2019 alkaen HUS Diagnostiikkakeskukseen. Etelä-Karjalan laboratorioiden yhteystiedot ja ohjeet ajanvaraukseen löydät Eksoten internetsivuilta >> www.eksote.fi. Kun tietojärjestelmät saadaan yhtenäistettyä, potilaat voivat vapaammin valita tutkimuspaikkansa Eksoten, Kymsoten ja HUSin alueella.

HUSLAB ottaa myös valtaosan sairaaloiden osastoilla ja päivystyksissä otettavista laboratorionäytteistä. Näytteenottotapahtumia on kaikkiaan yli 3 miljoonaa vuodessa. Perusterveydenhuollon yksiköiden ja sairaaloiden lisäksi näytteenottoa on myös asiakkaiden ylläpitämissä laitoksissa ja potilaiden kotona.


Vastuualuejohtaja
Teija Kaukosalmi-Virtanen
050 427 1395​