Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut

Kliinisen kemian laboratoriotutkimukset ovat keskeisessä roolissa sairauksien diagnostiikassa, seurannassa ja riskin arvioinnissa. Kliinisen kemian perusanalytiikka käsittää mm. neste- ja elektrolyyttitasapainoa sekä maksan ja munuaisten toimintaa kuvaavia tutkimuksia, tulehdusmerkkiaineita ja virtsan kemiallisia tutkimuksia. Hematologian tutkimuksiin kuuluvat mm. verenkuvatutkimukset, veren ja luuytimen solumorfologia, leukemiadiagnostiikka, hyytymistutkimukset ja verensiirtotutkimukset. Lisäksi teemme hormoni-, lääkeaine- ja kasvainmerkkiainetutkimuksia ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksia. Myös verivalmisteiden välitys sekä verensiirtoihin liittyvät tutkimukset kuuluvat linjan toimintaan. Verikeskuksia on Uudenmaan ja Kymenlaakson alueella kymmenessä sairaalassa.

 

Kehitämme ja otamme jatkuvasti käyttöön myös uusia menetelmiä diagnostiikan edistämiseksi. Monipuolisella tutkimusvalikoimalla pyrimme palvelemaan sekä erikoissairaanhoitoa että perusterveydenhuoltoa. 

 

Vastuualueen 12 sairaalalaboratoriossa tehdään vuosittain yhteensä n. 18 miljoonaa laboratoriotutkimusta. Laboratoriot ovat FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia testauslaboratorioita. Vastuualueen laboratoriot toimivat bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikkoina ja tekevät tiivistä yhteistyötä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa.  Lisäksi toimimme kliinisen kemian erikoislääkäreiden ja sairaalakemistien kouluttajina yhteistyössä Helsingin yliopiston Kliinisen kemian ja hematologian oppiaineen kanssa. Laboratoriomme toimii yhteistyössä HUSin Hyytymishäiriöyksikön kanssa ja kehittää hyytymishäiriöiden diagnostiikassa ja hoidon seurannassa käytettäviä menetelmiä.

 

HUSLABilla on yli 90 näytteenottopistettä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Asiakkaat voivat vapaasti valita sopivan näytteenottopisteen asuinkunnasta riippumatta.  Tarkemmat tiedot eri näytteenottopisteissä otetuista tutkimuksista ja aukioloajoista löydät HUSLABin internetsivuilta www.huslab.fi.

 

HUSLAB ottaa myös valtaosan sairaaloiden osastoilla ja päivystyksissä otettavista laboratorionäytteistä. Näytteenottotapahtumia on kaikkiaan yli 3 miljoonaa vudessa. Perusterveydenhuollon yksiköiden ja sairaaloiden lisäksi näytteenottoa on myös asiakkaiden ylläpitämissä laitoksissa ja potilaiden kotona.

 
Toimintaamme kuuluu myös vieritestaustoiminnan organisointi ja vieritestauksen laadunvalvonnan ylläpito. Tarjoamme vieritestauspalveluita ja toimimme tukilaboratoriona HUSLABin kunta-asiakkaille sekä sairaaloiden päivystyksille, leikkaussaleille, teho-osastoille ym. Näin HUSLAB auttaa hoitoyksiköitä nopeuttamaan kriittisten toimintojen läpimenoaikoja.
​Linjajohtaja
Tiina Mäki
HUSLAB-talo    
Topeliuksenkatu 32, 7krs    
PL 720, 00029 HUS
puh. 050 428 6160