Ruumiinavaus

Ruumiinavaus

Vainajan hautauslupa annetaan lähettävältä osastolta hautaustoimiston edustajalle, omaiselle tai läheiselle. Vainajan lähiomaisella on oikeus saada pyydettäessä jäljennös kuolintodistuksesta, jonka antaa vainajaa hoitaneen osaston edustaja. Vainajien näyttö ja luovutus tapahtuu obduktio-osastoilla arkisin klo 10.30-14.00. Muista ajankohdista on sovittava erikseen obduktio-osaston lääkintävahtimestarin kanssa. Toivotaan, että omaiset sopivat keskenään yhden yhteisen näyttöajan.

 

HUSLABin obduktio-osastot ja lääkintävahtimestareiden yhteystiedot:

• Meilahden patologian laboratoriot, Haartmaninkatu 3, 00290 Helsinki

Soittoaika klo 10.30 - 14.30, puh. 09 471 76390, 050 427 1922

• Jorvin patologian laboratorio, K-kerros, Turuntie 150, 02740 Espoo

Soittoaika klo 10-14, puh. (09) 471 82670 faksi (09) 471 85912 

 

Lääketieteellinen ruumiinavaus

 
Kuolintodistuksen kirjoittaa hoitava lääkäri. Jos hoitava lääkäri katsoo aiheelliseksi selvittää vainajan taudinkulkua, tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus omaisten suostumuksella. Tällöin kuolintodistus kirjoitetaan vasta ruumiinavauksen jälkeen.
Joskus voi käydä, että ruumiinavaus aloitetaan lääketieteellisenä, mutta toimenpiteen aikana ilmenee seikkoja, joiden vuoksi avaus on siirrettävä oikeuslääketieteen laitokselle. Siksi ennen vainajan hakemista hautaukseen, hautausurakoitsijoiden on varmistettava lääkintävahtimestareilta, että lääketieteellinen avaus on tehty, eikä vainajan ruumiinavaus ole lykkääntynyt.

 

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus

 

Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset tehdään poliisin määräyksestä. Ruumiinavauksen suorittaa oikeuslääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeuslääkintäyksikön Helsingin-toimipisteessä.

Oikeuslääketieteellinen avaus tulee kyseeseen kun:

  • kuoleman ei tiedetä johtuvan sairaudesta
  • kuolema on tapahtunut yllättäen tai väkivaltaisesti
  • epäillään rikosta
  • kuolema on johtunut seuraavista syistä:
  • tapaturma, itsemurha, myrkytys, hoitovirhe, sotavamma

Omaiset eivät voi kieltää oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta.