Kudos- ja solunäytteet

 

Kudosnäyte (=histopatologinen tai histologinen näyte) ja solunäyte (=sytologinen näyte)

Tavallinen kudosnäyte lähetetään tutkittavaksi siten, että kudospala heti irrottamisen jälkeen laitetaan puskuroituun 4%:een formaldehydiin, jota tulisi olla tilavuudeltaan 10 kertaa enemmän kuin kudosta.  Solunäytteet (=sytologiset näytteet) ovat joko eritteitä (esim. yskös), irtosolunäytteitä (esim. gynekologinen PAPA-näyte), harjanäytteitä (esim. keuhkoputkesta) tai ohutneulabiopsioita (ONB, kohdennetulla neulalla otettu näyte).  Valtaosa solunäytteistä voidaan lähettää tutkittavaksi näyteputkessa 50%:ssa alkoholissa, joissain tapauksissa on suositeltavaa käyttää 70-96% alkoholia. lrtosolunäytteet sivellään lasille ja fiksoidaan upottamalla 95%:een alkoholiin.
 
 

Tavallinen histologinen näyte

Tavallisista histologisista näytteistä pyritään vastaamaan 80% 6 työpäivän kuluessa siitä, kun näyte ja lähete ovat saapuneet patologian laboratorioon.  Histologisen näytteen vastuksessa käytetään otsikkoa Kudosnäytteen tutkimus.
 
 

Tavallinen sytologinen näyte

Tavallinen sytologinen näyte vastataan 3-5 työpäivän kuluessa siitä, kun näyte ja lähete ovat saapuneet patologian laboratorioon.  Sytologisen näytteen vastuksessa käytetään otsikkoa Sytologisen näytteen tutkimus tai Irtosolunäytteen tutkimus.
 
 

Jääleikenäyte (eli pikatutkimus)

Jääleikenäyte otetaan leikkauksen yhteydessä, ja lähetetään välittömästi sellaisenaan patologian laboratorioon, jossa se syväjäädytetään nestetypessä, leikataan jääleikemikrotomilla ohuiksi leikkeiksi, ja värjätään pikamenetelmälla.  Prosessointi kestää 5-10 min, ja vastaus annetaan puhelimitse 20 minuutin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.  Vartijaimusoimukkeiden (sentinel node) tutkimuksessa käytetään hyväksi myös immunohistokemiallisia menetelmiä, joilla pystytään toteamaan pienetkin etäpesäkkeet imusoimukkeissa.  Mikäli jääleikkeitä lähetetään samalla kerralla useita, esim. 5 kpl, saattaa vastaaminen kestää kauemmin. Näytteiden on saavuttava laboratorioon klo 15.30 mennessä.
 

Tuore kudosnäyte

Näyte voidaan lähettää tutkittavaksi myös tuoreena ilman että siitä halutaan pikatutkimusta. Tuoreena lähetetty kudosnäyte on erityisen suositeltava kaikissa kasvaimissa, jolloin saadaan parempi käsitys sen luonteesta ja erityisesti suhtautumisesta ympäröiviin kudoksiin.  Formaliinissa kudos aina jonkin verran muuttaa muotoaan.  Tuoretta kudosta voidaan myös ottaa taiteen mahdollisia lisätutkimuksia (esim. molekyylibiologia) varten.  Myös sytologisia näytteitä voidaan lähettää tutkittavaksi tuoreena.  Tällainen käytäntö toimii hyvin ja on toivomuksena erityisesti niissä patologian laboratorioissa, jotka sijaitsevat lähellä lähettävää yksikköä. Näytteiden on saavuttava laboratorioon klo 15.30 mennessä.
 
 

Lähete

Näytteen mukana on aina oltava:
- lähete, josta ilmenee kysymyksenasettelu
- kliininen diagnoosi
- syöpäpotilaista aikaisemman diagnoosit,
- missä ja miten hoidettu
- sekä mistä ja miten näyte on otettu.

Lähetteet löytyvät HUSLAB:in sivuilta, linkistä:  https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/lahetteet/index.html. Eri laboratorioilla on joissakin tapauksissa eroja näytteiden käsittelyssä, joten on suositeltavaa selvittää yksityiskohdat kunkin laboratorion kanssa ennen näytteiden lähettämistä.