Etelä-Karjalan KSS Kliininen mikrobiologia

Kliinisen mikrobiologian laboratorio
Valto Käkelän katu 1
53130 Lappeenranta

Vaihde/toimistot 05 352 000 (avoinna ma–pe klo 8–16)

Laboratorio p. 05 352 5865
Osastonhoitaja Päivi Värri p. 044 791 5241
Sairaalamikrobiologi Maija Korkeila p. 044 7915863