Laboratorion laatu

  • Laadunhallinnan periaatteissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, johtamista ja koko henkilökunnan osallistumista laatutyöhön. Henkilökunnan ammattitaito, työn jatkuva kehittäminen ja kustannustietoisuus ovat tärkeitä osatekijöitä laadunhallinnassa. Toimiva johtamisjärjestelmä ja prosessit sekä kustannustehokkuus luovat HUSLABin laadunhallinnan perustan.

 

 
  • HUSLABin laadullinen peruslähtökohta on, että jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta ja asiakaspalvelusta. HUSLABin henkilökunta hoitaa asiakaspalvelua oman tehtävänsä, ammattinsa, erikoisalansa ja koulutuksensa mukaisesti  tätä periaatetta noudattaen.
 
 
Laatupolitiikka

 

Akkreditoitu testauslaboratorio TO55

 

 

 
 
 
 
 
T055_web.jpg