Akkreditoitu testauslaboratorio T055


Päätöksen päiväys / Date of decision: 14.1.2019
Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry: 15.10.2020

HUSLAB on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T055, jonka akkreditointivaatimukset ovat SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2013. HUSLABin akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta ja toimipaikat ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi. Mikäli HUSLABin tekemä tutkimus kuuluu pätevyysalueeseen, tutkimuksen kohdalla tutkimusohjekirjan kentässä ”menetelmä” on tieto ”akkreditoitu menetelmä". HUSLAB hankkii osan harvemmin tarvittavista laboratoriotutkimuksista muualta (alihankintatutkimukset). Tiedon kunkin alihankintalaboratorion pätevyysalueesta ja siihen kuuluvista tutkimuksista löytää kunkin laboratorion kotisivuilta ja suomalaisten laboratorioiden kohdalla lisäksi FINASin verkkosivuilta www.finas.fi.​

Pätevyysalueluettelo
 
Näytteenotto: Verinäytteenotto, Gynekologinen näytteenotto, Valvottu näytteenotto huumausainetestausta varten, Työelämän valvottu huumenäytteenotto, Virtsanäytteenotto, Näytteenotto asiakkaan tiloissa, EKG-tutkimukset, Virtaustilavuus-spirometria

 

Kliininen kemia: Kemia, Lääkeaineiden pitoisuusmääritykset, Veriviljelyseulonta


Hematologia:
Hyytymistutkimukset, Perushematologian tutkimukset, Morfologiset tutkimukset, Veriryhmäserologia

Kliininen mikrobiologia: Bakteriologia, Mykobakteriologia, Mykologia, Parasitologia, Immunologia, proteiinikemia ja in vitro allergiatutkimukset
  
Patologia: Histopatologia, Patologian erikoismenetelmät, Sytopatologia, Transplantaatiopatologia, Molekyylipatologia
 
Genetiikka: Sytogenetiikka, Molekyyligenetiikka