Tervetuloa hyvään hoitoon HYKS Psykiatriaan

​HYKS Psykiatria tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvaa modernia psykiatrista hoitoa. Vastaamme avohoitopainotteisesta psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta sekä vaativista psykiatrisista tutkimuksista ja hoidoista vuodeosastoillamme. Toimintamme on potilaslähtöistä; kokemusasiantuntijat (henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveysongelmasta) ovat mukana kehittämässä toimintaamme mm. johtoryhmissämme.

Hoitoonpääsy

Hoitojemme saatavuus on hyvää, poliklinikoillemme pääsee keskimäärin kahdessa viikossa, ja osastoillemme tarvittaessa heti.

Pakon käytön vähentäminen

Psykiatrian vaikeimmissa tilanteissa, joissa potilas sairaudestaan johtuen on vaaraksi itselleen tai ympäristölleen, joudutaan joskus toimimaan vastoin potilaan tahtoa. HUS on määrätietoisesti pyrkinyt vähentämään näitä tilanteita ja ottanut käyttöön vaihtoehtoisia menetelmiä. HUS tavoite pakon käytön (eristäminen ja sitominen) vähentämisessä oli 40% vuoteen 2015 mennessä (Valtakunnallisen Mieli-2009 ohjelman mukaisesti). HYKS Psykiatriassa tulokset ovat olleet draamaattisia.

pakon.jpg

Nettiterapiat

Kuten muussakin yhteiskunnassa osa potilaistamme pystyy ja haluaa ottaa vastaan hoitonsa suoraan kotiinsa internetin välityksellä. HUS on johtava suomalainen toimija tällaisissa palveluissa tajoamalla mm. nettiterapioita valtakunnallisesti. Etähoidettujen potilaiden määrä on lähtenyt jyrkkään kasvuun viimeisen vuoden aikana.