Psykiatria

HUS Psykiatria muodostuu kymmenestä linjasta:

  • Akuutti- ja konsultaatiopsykiatria
  • Mielialahäiriöt
  • Psykoosit ja oikeuspsykiatrian
  • Gero-, neuro- ja riippuvuuspsykiatria
  • IT- ja psykososiaaliset hoidot Nuorisopsykiatria
  • Länsi-Uudenmaan alue
  • Hyvinkään alue
  • Lohjan alue
  • Porvoon alue

 

Helsinkiä lukuunottamatta HUS Psykiatria vastaa väestövastuun mukaisesti alueidensa aikuisikäisten ja nuorisoikäisten (13-17v) potilaiden psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta kokonaisuudessaan. Psykiatrinen erikoissairaanhoito painottuu avohoitoon. Jorvin alueella keskitetyt poliklinikat sijaitsevat Matinkylässä sekä Leppävaarassa ja Peijaksen alueella Tikkurilassa ja Myyrmäessä. Hoidon tukena toimivat vuodeosastot Hyks Psykiatriakeskuksessa, Hyvinkään sairaalassa Kellokosken (Ohkolan kiinteistö) sairaalassa, Raaseporin sairaalassa Lohjan ja Porvoon sairaaloissa sekä Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa. 

Henkilökuntaa tulosyksikössä on noin 2450 työntekijää, joista hoitohenkilökuntaa on 65%, lääkäreitä 13%, erityistyöntekijöitä 12% ja muuta henkilökuntaa 11%.

Ydintoimintaamme ovat mm:
• psykoosipotilaiden hoito
• mielialahäiriöiden hoito
• akuuttipsykiatristen potilaiden tutkimukset sekä hoito
• geropsykiatriatristen potialiden tutkimus ja hoito
• neuropsykiatristen potilaiden tutkimukset ja hoitoonohjaus
• päihdepsykiatristen potilaiden hoito sekä korvaushoito
• syömishäiriöpotilaiden hoito
• vaativat työkyvyn arviot
• it-psykiatria (mm. nettiterapiat)