Psykiatria

Psykiatrian tulosyksikkö muodostuu seitsemästä linjasta: Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja, Mielialahäiriölinja, Psykoosien ja oikeuspsykiatrian linja, Gero-, neuro- ja päihdepsykiatrian linja, Länsi-Uudenmaan psykiatrian linja IT- ja psykososiaalisten hoitojen linja sekä Nuorisopsykiatrian linja.

Jorvin, Peijaksen ja Länsi-Uusimaan HYKS Psykiatria vastaa väestövastuun mukaisesti alueidensa aikuisikäisten potilaiden psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta kokonaisuudessaan. Psykiatrinen erikoissairaanhoito painottuu näillä alueilla avohoitoon. Jorvin alueella keskitetyt poliklinikat sijaitsevat Matinkylässä sekä Leppävaarassa ja Peijaksen alueella Tikkurilassa ja Myyrmäessä. Hoidon tukena toimivat vuodeosastot Hyks Psykiatriakeskuksessa, Kellokosken sairaalassa, Raaseporin sairaalassa sekä Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa.

Henkilökuntaa tulosyksikössä on noin 1900 työntekijää, joista hoitohenkilökuntaa on 65%, lääkäreitä 13%, erityistyöntekijöitä 12% ja muuta henkilökuntaa 11%.

Ydintoimintaamme ovat mm:
• psykoosipotilaiden hoito
• mielialahäiriöiden hoito
• akuuttipsykiatristen potilaiden tutkimukset sekä hoito
• geropsykiatriatristen potialiden tutkimus ja hoito
• neuropsykiatristen potilaiden tutkimukset ja hoitoonohjaus
• päihdepsykiatristen potilaiden hoito sekä korvaushoito
• syömishäiriöpotilaiden hoito
• vaativat työkyvyn arviot
• it-psykiatria (mm. nettiterapiat)

 

 Potilastyytyväisyys toukokuu 2018

 

Kokonaisarvio hoitojaksosta 4,56/5,0

Suositusindeksi 98/100

 

 Potilashoidon vuosikertomus 2016