HYKS Naistentaudit ja synnytykset tarjoaa huipputasoista hoitoa

HYKS Naistentautien ja synnytykset on Suomen suurin ja kattavin naistentautien ja synnytysten keskus. Henkilöstöä on noin 1 100. Sitoudumme tarjoamaan sinulle ja perheellesi parhaimman mahdollisen hoitokokemuksen.

Hyksin synnytyssairaaloissa syntyy vuosittain noin 13 000 lasta. Synnyttäjien hoidossa toteutetaan perhekeskeistä ja vauvamyönteistä ajattelutapaa käyttäen apuna nykyaikaista huipputeknologiaa. Hoitoa ohjaavat yksilö- ja perhekeskeisyys, tasa-arvo, potilaslähtöisyys ja oikeudenmukaisuus. Tavoitteena on, että synnyttänyt ja perhe tulevat kohdatuiksi ja hoito on potilaslähtöistä.

Naistentautien hoito on korkeatasoista ja potilaslähtöistä. Hoitovalikoima kattaa naisen elämänkaaren lapsettomuusasioista aina pahanlaatuisten, gynekologisten sairauksien tutkimukseen ja hoitoon. Toiminnan tavoitteena on tyytyväinen potilas. Potilaskäyntejä on vuodessa noin 73 200.

Potilas voi yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin kanssa valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksiköksi HYKS Naistentaudit ja synnytykset.


Synnytykset

Sikiölääketiede
• Vaativa sikiödiagnostiikka
• Sikiöön kohdistuvat toimenpiteet (IU-hoidot, kohdun sisäiset hoidot)
• Erityisosaamista vaativien synnytysten hoito (ennenaikaisuus, sikiön sairaudet)

Lisääntymislääketiede
• Alkiodiagnostiikka
• Infektiopotilaiden hoito (valtakunnallisesti mahdollisuus hoitaa viruskantajien sukusolujen käsittelyt)

Urogynekologia
• Virtsanpidätyskyvyn tutkimus ja hoito (naisten virtsankarkailu ja virtsaamisen ongelmat)

Gynekologinen onkologia
• Kohdunkaulan syövän esiasteiden tutkimus ja hoito (kolposkopiatoiminta)
• Perinnöllisistä syistä kohonneiden riskipotilaiden geenitestit
• Vaativa leikkaushoito (robottikirurgia)
• Jatkohoito yhteistyössä HYKS Syöpäkeskuksen kanssa