Tervetuloa hyvään hoitoon Lasten ja nuorten toimialan palveluihin

Uusi lastensairaalan on koko Suomea palveleva sairaala, jossa hoidetaan keskitetysti monia lasten kaikkein vaikeimpia sairauksia. Näiden lasten hoidosta on säädetty osin asetuksella, mutta ennen kaikkea toimiva hoidon porrastus on osoitus yliopistollisten lastenklinikoiden hyvästä yhteistyöstä.  


Lasten ja nuorten sairauksien toimiala tuottaa hyvin laajasti lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon palveluita, joihin potilas ja perhe voivat vapaan valinnan kautta ja yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin kanssa hakeutua.

Esimerkkejä laajasta palvelutarjonnasta eri erikoisaloilla:

Endokrinologia ja diabetes
- Suomen laajin endokrinologitiimi, joka kehittää potilashoitoa myös aktiivisen tutkimuksen kautta
- sukupuolikehityshäiriöiden diagnostiikka
- harvinaiset endokriiniset sairaudet ja niiden diagnostiikka
- hyperinsulinismin hoito
- syöpähoitoihin liittyvien endokrinologisten ongelmien hoito
- hypokalsemian hoito uusin lääkkein

Lasten keuhkosairaudet
- erityisosaaminen lasten vaikea-asteisten keuhkosairauksien diagnostiikassa ja hoidossa
- tiivis yhteistyö muiden lastentautien erityisosaajien kanssa
- kiinteä yhteistyö unilaboratoriotoiminnan kanssa mahdollistaa korkeatasoisen hengitystukipotilaiden hoidon

Lastenkardiologia
- lasten sydänvikojen ja sydänsairauksien diagnostiikka ja jatkoseuranta
- katetri-interventiot (esimerkiksi eteisväliseinäreiän sulut, läppäahtaumien pallolaajennus jne.)
- rytmihäiriöiden hoito katetriteitse
- sikiön sydäntutkimukset

Munuais- ja maksasairaudet
- lasten munuais- ja maksasairauksien tutkimus ja hoito

Syöpä- ja verisairaudet
- lasten syöpäsairauksien tutkimukset ja hoito
- harvinaiset lasten verisairaudet
- vaikea-asteisten hyytymissairauksien tutkimus ja hoito
- vaikea-asteisten immuunivajavuuksien hoito

Reumasairaudet
- lasten reumasairauksien tutkimus ja hoito

Vatsan ja suoliston sairaudet
- Lasten suolistosairauksien tutkimus- ja hoito

Metaboliset sairaudet
- harvinaisten aineenvaihduntasairauksien tutkimus ja hoito

Luustometaboliset sairaudet
- luuston sairauksien tutkimus ja hoito

Lastenkirurgia
- Pohjoismaiden suurin lastenkirurginen yksikkö, jossa hoidetaan kaikki lastenkirurgiset sairaudet ja kehitysanomaliat
- tavanomainen lastenkirurgia yleensä päiväkirurgisesti
- valtakunnallisesti keskitettyjä mm. lasten avosydänkirurgia ja elinsiirrot sekä osa vaikeimmista ja harvinaisimmista lasten gastrokirurgisista, urologisista ja ortopedisista taudeista
- valtakunnalliset konsultaatiopalvelut sekä hoito vaikeimpien synnynnäisten sisäelinkirurgisten, uro-genitaalien, ortopedisten ja neurokirurgisten rakennepoikkeavuuksien sekä vaskulaarianomalioiden  osalta
- lasten syöpäkirurgia moniammatillisesti
- lasten mahasuolikanavan ja virtsateiden toiminnan häiriöiden tutkiminen ja hoito
- lasten synnynnäisten selkäydinvammojen hoito moniammatillisesti

Lastenpsykiatria
- lastenpsykiatrinen arvio
- lastenpsykiatrinen akuuttihoito
- mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoito
- käyttäytymisen säätelyn häiriöiden hoito
- neuropsykiatristen häiriöiden hoito
- pienten lasten psykiatria
- lasten pahoinpitelyjen ja seksuaalisen hyväksikäytön oikeuspsykiatriset tutkimukset

Lastenneurologia
- Pohjoismaiden suurin lastenneurologian klinikka
- Suomen ainoa keskitettyihin lastentauteihin liittyvän neurologian tutkimus- ja hoitoyksikkö
- Suomen laajin lasten vaikeahoitoisen epilepsian tutkimus- ja hoitoyksikkö (monipuolinen epilepsiakirurginen toiminta)
- hermo-lihastauteihin ja eteneviin aivotauteihin keskittyvä yksikkö
- Suomen ainoa liikeanalyysilaitteiston omaava CP:n ja muiden liikuntavammojen tutkimus-, hoito- ja kuntoutusyksikkö, jolla on neuro-ortopedista erityisosaamista.
- autismikirjon pulmiin keskittyvä tutkimus- hoito- ja kuntoutusyksikkö
- Uraauurtava yhteinen – lastenpsykiatrian kanssa – neuropsykiatristen pulmien tutkimus- ja hoito ja kuntoutusyksikkö

HUSin lähetenavigaattori.