Lasten ja nuorten sairaudet

​​Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikön toiminta muodostuu lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian ja lastenpsykiatrian toiminnoista. Tulosyksiköllä on lakisääteisesti määritelty valtakunnallinen hoitovastuu mm. lasten vaikeiden sydänsairauksien tutkimisesta ja hoidosta sekä elinsiirroista. Tämän lisäksi lasten ja nuorten sairauksien yksiköissä hoidetaan suuri määrä erilaisia erityisen vaikeita potilastapauksia e​ri puolilta Suomea.

Hallinnollisesti tulosyksikkö jakautuu kuuteen linjaan: Erityispediatria, Yleispediatria, Lastenkirurgia, Lastenneurologia, Lastenpsykiatria ja Digitaaliset ja innovaatiopalvelut. Lisäksi tulosyksikköön kuuluu Harvinaisten sairauksien yksikkö. Suurimpia kiinteistöjä ovat Uusi lastensairaala ja Jorvin sairaala. Henkilökuntaa on yhteensä noin 2000.