Lastenpsykiatria

​Lastenpsykiatrian linjassa potilaat ohjataan kiireellisyyden ja jo olemassa olevien tietojen perusteella tarkoituksenmukaiseen tutkimus- ja hoitoyksikköön. Alkuarviointi- ja akuuttiyksikössä tarjotaan hoidon tarpeen ja hoitomuodon arviointia ja lyhyitä hoitoja; pidempikestoiset hoidot toteutetaan ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden, neuropsykiatrian ja käyttäytymisen säätelyn häiriöiden ja pienten lasten psykiatrian yksiköissä.

Yleissairaalapsykiatrian yksikkö tarjoaa lastenpsykiatrisia arvioita ja hoitoja lapsille, jotka ovat muiden Lasten ja nuorten sairauksien linjojen hoidossa. Lasten ja nuorten pahoinpitelyjen ja seksuaalisen riiston tutkimuksia tehdään lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisessa yksikössä. Vastaanottotoimintaa on useissa eri toimipisteissä eri puolilla pääkaupunkiseutua, osastotoiminta on keskitetty Kivelän sairaala-alueelle.

Linjajohtaja Leena Repokari 09 471 80209
Ylihoitaja Katriina Anttila 050 467 4928
Sihteeri 09 471 80212