Traumakeskus-syöpäkeskus-uudisrakennushankkeen arkkitehtuurikilpailu

Uusi Traumakeskus-Syöpäkeskus -sairaalarakennus suunnitellaan pääosin Meilahden tornisairaalan ja nykyisen syöpätautien klinikkarakennuksen väliselle alueelle Paciuksenkadun varteen vireillä olevan asemakaavamuutoksen mukaisesti. Rakennus tulee täydentämään Meilahden sairaalakampuksen niin kaupunkikuvallisesti kuin toiminnallisestikin.

Hanke antaa mahdollisuuden sille, että Traumakeskuksen ja Syöpäkeskuksen palvelut voidaan kehittää vastaamaan 2020-luvun potilaiden hoidon tarpeita. Uuden rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon keskeiset potilasmääriin ja kysyntään liittyvät ennusteet ja tehostamistavoitteet. Suunnittelun lähtökohtana ovat uudistuvat ja innovatiiviset erikoissairaanhoidon prosessit sekä niitä tukevat tukipalvelut.

Suunnittelu tulee painottumaan toiminnallisia tarpeita vastaavien tilaratkaisujen tutkimiseen tiiviissä yhteistyössä HUS:n asiantuntijoiden kanssa. Samalla on ratkaistava kaupunkikuvallisesti haastava täydennysrakentaminen rakennushistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä.

Rakennukseen sijoittuvat toiminnat ja niiden tilatarpeet ovat haastavia: suunniteltavana on erikoissairaanhoidon huippuyksikön erikoistuneimpia tilaryhmiä, kuten tapaturmapäivystyksen, leikkausosaston, kuvantamisen, sairaala-apteekin lääkkeenvalmistuksen, syöpätautien polikliinisen hoidon ja sädehoidon tiloja. Rakennuksen sijoittuvilta vuodeosastoilta ja polikliinisen vastaanoton tiloilta edellytetään uudenlaista geneerisyyttä ja muunneltavuutta. Lisäksi suunnitteilla on innovatiivinen opetustilakokonaisuus sekä lukuisia muita toiminnallisia ja toimintaa tukevia tilaryhmiä.

Alustavien arvioiden mukaan uudisrakennuksen hyötyala on enintään 40 000 hym2 ja bruttoala noin 85 000 brm2.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä. Kilpailu ja kilpailuseminaari toteutetaan suomen kielellä.

Osallistumishakemuksia kilpailuun lähetettiin yhteensä kaksitoista. Kilpailun osallistujiksi on valittu viisi työyhteenliittymää:

  • Työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto Sarc Oy ja Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
     
  • Työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto K2S Oy & Gina Barcelona Architects Ltd

 

  • Työyhteenliittymä TEAM INTEGRATED (AW2-Arkkitehdit Oy - Brunet Saunier     Architecture - Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy)

 

  • Työyhteenliittymä LPSV (Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy + Arkkitehtitoimisto Paatela&Co Oy + Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy + Verstas Arkkitehdit Oy)

 

  • Työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy + Stantec Limited

 

Kilpailuaika on 23.3. - 31.8.2015. Kilpailun tulos julkistettiin 30.10.2015.

Suunnittelukilpailun jälkeen kohteen suunnittelu jatkuu hankesuunnitteluvaiheella joka on määrä saada päätökseen marraskuussa 2016. Alustavan aikataulun mukaan toteutussuunnittelu ja rakentamisen valmistelu sekä vaadittavat viranomaisprosessit tullaan saattamaan valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Hankkeen rakennustöiden on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2018 alussa ja uudisrakennuksen olevan käyttöönotettavissa vuoden 2021 aikana. Hankkeen tämän hetkinen kustannusarvio on 250 milj.€