Siltasairaala

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan, joka korvaa Töölön sairaalan sekä osan Syöpätautien klinikkarakennuksen tiloista. Rakennus liitetään sekä toiminnaltaan että tiloiltaan Meilahden Tornisairaalaan sekä Kolmiosairaalaan ja Syöpätautien klinikan edelleen käyttöön jääviin osiin. Meilahden sairaaloista muodostuu yhtenäinen Torni-, Kolmio- ja Siltasairaalan kokonaisuus.
 
Siltasairaala on HUSin historian suurin rakennushanke. Tarkistettu, rakentamisen hintakehityksen pääkaupunkiseudulla huomioon ottava kustannusarvio on 295 miljoonaa euroa. Rakennuksen bruttoala on 69 920 bmr2 ja hyötyala 33 055 hym2.

Rakennustyö ajoittuu vuosille 2018–2022 ja käyttöönotto vuoteen 2023.
 

Rakentaminen on aloitettu,
suunnittelu jatkuu


Vuosi 2017 käytettiin hankkeen toteutussuunnitteluun ja kehitystyöhön, jota jatketaan edelleen päätoteuttajaksi valitun SRV:n kanssa. Toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka tavoitebudjetilla; siinä päätoteuttajalle on asetettu laadulliset tavoitteet sekä aikataulu- ja kustannustavoite.

Rakennustyötä edeltäneen kehitysvaiheen aikana varmistettiin SRV:n kanssa, että tavoitteet saavutetaan ja pysytään kustannusraamissa. Samalla haettiin ja löydettiin ratkaisuja, joilla hankkeen valmistumista voidaan nopeuttaa. Siltasairaalan aikataulu perustuu siihen, että valittu toteutusmuoto mahdollistaa samanaikaisen suunnittelun ja rakentamisen. Lisäksi rakentaminen tapahtuu lohkoittain, mikä mahdollistaa laite- ja kalusteasennusten aloittamisen jo ennen koko rakennuksen valmistumista.
 
Rakentaminen käynnistyi väistö- ja purkutöillä alkuvuodesta 2018, keväällä päästiin aloittamaan maanrakennus- ja louhintatyöt ja kesällä perustustyöt.
 
Tällä hetkellä suunnitellaan yksiköiden ja tilojen toimintaa ja niihin liittyviä kalusteita ja pintamateriaaleja. Teemana on Helsingin kantakaupungin elävä ympäristö, joka tulee näkymään mm pintamateriaaleissa, väreissä ja opasteissa. Lisäksi teemaa tuodaan esiin erillisten taideteosten ja integroituvan taiteen avulla.

Myös toiminnallinen suunnittelu jatkuu edelleen. Hankkeessa käytetään Big room -työskentelytapa, joka yhdistää suunnittelijat, tilaajan, käyttäjät ja urakoitsijat. Big room tarkoittaa työskentelytavan ohella yhteistä fyysistä tilaa, jossa eri osapuolet kokoontuvat työskentelemään sovituin ajoin. 
 

Kahden sairaalakampuksen yhdistyminen
on iso muutos henkilökunnalle


Siltasairaala yhdistää kahden suuren sairaala-alueen toiminnat Töölön sairaalan yksiköiden siirtyessä Meilahteen. Tätä muutosta johtamaan, suunnittelemaan sekä vastaamaan toimintojen integraatiosta on perustettu HUSin toimitusjohtajan päätöksellä muutosorganisaatio, joka koostuu kuudesta työryhmästä sekä niitä koordinoivasta ohjausryhmästä.Siltasairaalan pääsuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana on työyhteenliittymä Team Integrated, johon kuuluu neljä arkkitehtitoimistoa: AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architectures S.A, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik OY. 

Rakennesuunnittelijana toimii A-Insinöörit Oy, ja LVIA-, sähkö- ja KSL- (kiinteät sairaalalaitteet) suunnittelijana konsulttiryhmä Granlund Ramboll.
 

 

 

 Yhteystiedot

 

 
Marita Perälä
projektipäällikkö
HUS-Kiinteistöt Oy
050 427 1346

Salla Itäaho
arkkitehti
HUS Tilakeskus
050 427 9229


   

Havainnekuvia:
Havainnekuvia Siltasairaalasta​

 

Siltasairaalan työmaasivut:
www.srv.fi/tyomaa/siltasairaala

 

Esittelymateriaalia:

Siltasairaala-näyttelyn aineistoa (linkki)

Käy katsomassa koko näyttely livenä:

  • Meilahden Tornisairaalan aulassa, Haartmaninkatu 4, Helsinki
  • Töölön sairaalan neuvonnan viereisellä käytävällä, Topeliuksenkatu 5, Helsinki