Silmäsairaala

Tammisairaala

 
HUSin hallitus hyväksyi 6.5.2019 uudesta silmäsairaalasta laaditun hankesuunnitelman ja päätti esittää kuntayhtymän valtuustolle hanketta osaksi HUSin omaa investointiohjelmaa. Aikaisemmin hanke oli varauduttu toteuttamaan ulkopuolisen rahoituksen järjestelyllä. 
Valtuusto hyväksyi esityksen 13.6.2019. Hankkeen suunnittelu jatkuu syksyllä 2019.​

Meilahden kampuksen yhteyteen rakennettava uusi sairaala on nimetty Tammisairaalaksi. Sairaala on HUSissa tärkeä, pitkään valmisteltu hanke. Silmäpotilaiden tutkimuksen ja hoidon nykyiset, hajallaan olevat ja monilta osin huonokuntoiset nykyiset tilat eivät mahdollista riittävää hoidon saatavuutta ja alan sekä sen opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä. Sairaalaan suunnitellaan myös muiden erikoisalojen toimintaa.

Tammisairaalaa suunnitellaan Meilahden kampuksen eteläpuolella Zaidankadun varrella olevalle, Helsingin kaupungin omistamalle tontille, jonka HUS lunastaa tai vuokraa. Rakennus suunnitellaan voimassa olevan asemakaavan mukaiseksi. Se on yhtenäinen kahden maanalaisen kerroksen sekä kerrosten 1 ja 2 osalta. Pysäköintilaitos rakennetaan kellarikerrokseen K2. Samaan kerrokseen ohjataan myös potilaiden saattoliikenne. Toiseen kellarikerrokseen K1, jossa on tukipalvelujen tiloja, tulee lastausalue sairaalan huoltoliikennettä varten. Kerroksiin 1 ja 2 sijoittuvat mm. leikkausosasto- ja toimenpidetilat sekä päivystyspoliklinikka ja vuodeosasto. Kolmannesta kerroksesta ylöspäin rakennus jakautuu asemakaavan mukaisesti kolmeen tornimaiseen osaan. Torniosiin on suunniteltu poliklinikoiden vastaanottotilat.

Sairaalaan rakennetaan yli 200 polikliinista vastaanottotilaa, 15 leikkaussalia, 12 -paikkainen vuodeosasto, välinehuoltokeskus ja muita tukipalvelutiloja sekä noin 100 autopaikan pysäköintilaitos.

Tammisairaalan sijoituspaikka on monilta osin haastava. Asemakaavan ja tontin rajoitteista huolimatta hankesuunnittelussa on päästy hyvään, silmätautien linjan johdon ja henkilökunnan hyväksymään ratkaisuun. Koska sairaalan esteettömyys, turvallisuus ja hyvä saavutettavuus ovat HUSille tärkeitä tavoitteita, lähialueen liikennejärjestelyistä jatketaan vielä kesken olevia neuvotteluja Helsingin kaupungin kanssa.

Rakennushankkeen kustannusarvio on 135 milj. euroa ja se esitetään toteutettavaksi vuosina 2019–2023.

 
Pääsuunnittelija: UKI Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy


 

 Yhteystiedot

 
 
Tuija Ylä-Rautio
​arkkitehti 
HUS Tilakeskus
050 3838 670​