Silmäsairaala

 
HUSin hallitus päätti joulukuussa 2017 uuden silmäsairaalan hankesuunnittelun aloittamisesta ja tonttivarauksen esittämisestä Helsingin kaupungille.

Hanke on kiireellinen, koska Hyksin silmätautien toimintaa on kiinteistöjen vakavien sisäympäristöongelmien vuoksi jouduttu hajauttamaan eri rakennuksiin ja toteuttamaan useita työläitä muuttoja. Osalle henkilökuntaa ei ole löydetty tiloja, joissa he voivat työskennellä ilman oireita. Toiminnan hajauttaminen heikentää palvelujen saatavuutta ja toiminnan kilpailukykyä. 

Silmätauteja varten tarvitaan pikaisesti uudet, kehittyvää toimintaa vastaavat, terveet tilat. Peruskorjaushankkeet vanhoissa rakennuksissa ja erilaiset väliaikaisratkaisut kuten vuonna 2017 selvitetty moduulisairaala ovat osoittautuneet kalliiksi ja pitkäkestoisiksi.
  

Hankesuunnittelu käynnistyi kesällä 2018

Silmäsairaalan hankesuunnitelma pyritään saamaan valmiiksi maaliskuussa 2019. Sairaala suunnitellaan Meilahden kampuksen lähellä olevan Zaidankadun varrelle Helsingin kaupungin omistamalle tontille, joka on kaupunginhallituksen päätöksellä varattu HUSin käyttöön. Suunnittelu perustuu vuonna 2017 valmistuneeseen hankeselvitykseen ja siinä linjattuun hankkeen laajuuteen. Suunnittelua ohjaa vahvasti tontin voimassa oleva asemakaava, joka on aikanaan laadittu toista käyttötarkoitusta varten. Asetettu aikataulutavoite ei mahdollista asemakaavan muutosprosessia. 

Suunnittelutyö sisältää myös sairaalan liikenneyhteyksien parantamiseen liittyviä selvityksiä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Lisäksi tutkitaan tarvetta ja mahdollisuuksia yhdistää silmäsairaala tunneliyhteydellä Meilahden kampukseen.
  

Hankkeen rahoitus ulkopuolelta

Hanketta valmistellaan ns. ulkopuolisen rahoituksen projektina eikä se sisälly HUS:n investointiohjelmaan. Vaikka rahoitusjärjestelyt ovat suurelta osin riippuvaisia maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä, HUS käynnistää vuoden 2019 alussa toteutus- ja rahoitusmalleja koskevan selvityksen. Tarve uudelle silmäsairaalalle on edelleen kiireellinen ja tavoitteena on saada se käyttöön vuonna 2022.

Alustavassa tilaohjelmassa on hankeselvityksen mukaisesti arvioitu silmäsairaalan tilatarpeeksi noin 26 000 bm2. Hankkeen laajuuteen perustuva alustava rakentamisen kustannusarvio ilman tonttikustannusta on 130 milj. euroa.
 
Pääsuunnittelija: UKI Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy


 

 Yhteystiedot

 
 
Tuija Ylä-Rautio
​arkkitehti 
HUS Tilakeskus
050 3838 670​