Puistosairaalan (ent. Lastenklinikan) peruskorjaus aikuiskirurgian käyttöön

​ 
HUS on aloittanut Puistosairaalan peruskorjauksen valmistelun vuoden 2018 lopulla Uuden lastensairaalan käyttöönoton jälkeen. Peruskorjaus aikuiskirurgian käyttöön alkaa kiinteistön etelän puoleisesta osasta Paciuksenkadun puolella ja tavoitteena on ottaa korjatut tilat käyttöön vuonna 2021.

Puistosairaala on suojeltu rakennus, jota ei voida purkaa, eikä peruskorjauksessa voida muuttaa kiinteistön ulkopuolisia rakenteita tai sisäosien kantavia rakenteita. Huonokuntoisen kiinteistön peruskorjauksessa huomioidaan kuitenkin riittävät toimenpiteet todettujen, laajojen sisäilmaongelmien poistamiseksi. Vaikka rakennus vaatii täysimittaista ja kallista peruskorjausta, on se keskeisen sijaintinsa vuoksi päätetty pitää vaativan erikoissairaanhoidon käytössä.

Hankevaiheessa 1 peruskorjattava alue on noin puolet Puistosairaalan rakennuksesta. Uuden lastensairaalan puoleinen osa peruskorjataan myöhemmin hankevaiheena 2.

Peruskorjauksen jälkeen Puistosairaalassa on 10 leikkaussalia sekä runsaasti polikliinisia, päiväkirurgisia, leikkaukseen kotoa ja heräämöstä kotiin -toimintoja. Lisäksi toimenpidehuoneiden varustelulla mahdollistetaan, että kaikkia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä leikkaussalitiloissa. Vuodeosastoja tulee kahteen kerrokseen yhteensä 50 sairaansijaa.

Rakennustöiden kustannusarvio hankevaiheen 1 osalta on 44 miljoonaa euroa.
 

Puistosairaalaan siirtyvä aikuiskirurgia

Peruskorjattaviin tiloihin siirtyy erikoissairaanhoidon toimintoja HUS:n muista sairaaloista: Töölön sairaalasta plastiikkakirurgiaa ja HUSUKEn polikliininen toiminta; Jorvin sairaalasta osa plastiikkakirurgian toiminnasta; Kirurgisesta sairaalasta rintarauhaskirurgia, verisuonikirurgian elektiivinen pintalaskimotoiminta sekä hammashoito ja ortodontia; ja Meilahden tornisairaalasta osa kliinisen fysiologian yksikön toiminnasta. Lisäksi radiologian yksikön toimintaa laajennetaan vastaamaan hammashoidon kuvaustarpeisiin.

Siirtyvät toiminnot on valittu siten, että päivystystä ja tehohoitoa ei järjestetä samassa rakennuksessa. Puistosairaalaan ei tule teho-osastoa, vaan tarvittaessa potilas voidaan siirtää tehostettuun hoitoon esim. Siltasairaalaan. 

Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Reino Koivula Oy


 

 Yhteystiedot

 
 
Lari Warva
projektipäällikkö
HUS-Kiinteistöt Oy
050 428 7692

​Tuija Ylä-Rautio
arkkitehti
HUS Tilakeskus
050 3838 670