Laakson yhteissairaala

  

Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungin ja HUSin yhdessä suunnittelema yhteinen psykiatrinen ja somaattinen sairaala, joka sijoittuu Helsingin kaupungin omistamalle Laakson sairaala-alueelle.

Yhteishankkeen taustalla on vuonna 2016 Helsingin kaupungin johdolla päivitetty pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030. Sen mukaan pääkaupunkiseudulla on 2030-luvulla neljä sairaala-aluetta, joille pääosa sairaalapalveluista keskitetään: Espoossa Jorvin sairaala-alue, Vantaalla Peijaksen sairaala-alue ja Helsingissä Malmin ja Meilahden alueet. Meilahden sairaala-alueeseen kuuluvat myös Laakson sairaala ja Iho-allergiasairaala. Visiossa Laakson alueelle keskitetään sekä somaattisten alojen osastoja että vaativasta psykiatrisesta sairaalahoidosta toiminnat, jotka nykyisin ovat Helsingin kaupungin ja HUSin Psykiatrian toimintaa. 
   

Kiireellinen hanke

Hanke on sekä HUSin että Helsingin kaupungin kannalta kiireellinen nykyisten sairaalarakennusten huonon kunnon ja huonon soveltuvuuden vuoksi. Hankkeen ensimmäinen vaihe sisältää tilat Kellokosken sairaalasta siirtyville yksiköille. Kellokosken rakennukset ovat peruskorjaamattomia ja nykyajan psykiatriaan ja sen kehittämiseen soveltumattomia. Osa Psykiatrian toiminnoista on jo siirretty Kellokoskelta Kivelä-Hesperia-alueen tiloihin Helsinkiin ja vuodesta 2019 lähtien HUSilla on Kellokoski-Ohkola-kokonaisuudessa potilashoidollista toimintaa enää Ohkolan kiinteistössä. Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian osastot siirtyivät Hyvinkään sairaalan yhteyteen. 

Laakson yhteissairaala tulee korvaamaan nykyiset Laakson sairaalan vuodeosastot, Suursuon sairaalan, Auroran sairaalan sekä Psykiatriakeskuksen (ent. Hesperian sairaala), Kellokosken sairaalan ja HUSin lastenpsykiatrisen sairaalahoidon tilat. Suunnitelma sisältää myös tiloja iäkkäiden helsinkiläisten akuutille sairaalahoidolle ja kuntoutukselle, palliatiiviselle hoidolle ja saattohoidolle. Laakson sairaalassa olevat Helsingin kaupungin neurologian toiminnat on vuoden 2018 alussa siirretty HUSin tehtäväksi.

HUS ja Helsingin kaupunki tekivät vuonna 2018 yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen läpiviemisestä ja rahoittamisesta sopimuksen. Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2020 alussa. Se sisältää alueen lisärakentamista ja peruskorjauksia sekä tunneliyhteyksiä ja muita liikennejärjestelyjä koskevien suunnitelmien lisäksi toiminnan kehittämis- ja integraatiosuunnitelmat, tila- ja henkilöstömitoituksen ja mm. kustannusvaikutuksia koskevat laskelmat.  Yhteissairaalasta on keväällä 2017 valmistunut tarveselvitys, jonka pohjalta suunnittelu jatkuu.
   

Laajuus ja kustannukset

Laakson yhteissairaalan kokonaislaajuus on enintään 150 000 brm2 ja se toteutetaan uudisrakennuksina ja alueelle jäävien sairaalarakennusten peruskorjaus- ja muutostöinä. Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään tarve ja tekniset edellytykset Meilahden ja Laakson alueet yhdistävälle huoltotunnelille. Tavoitteena on toteuttaa hanke vaiheittain 2020-luvun aikana. Yhteissairaalan lopullinen rahoituspäätös jäänee maakuntauudistuksen jälkeen tehtäväksi.
 
Pääsuunnittelija: Työyhteenliittymä LATU


 

 Yhteystiedot

 
​  
Kari Raaska 
projektipäällikkö
Psykiatria
050 427 7688

Salla Itäaho
arkkitehti
HUS Tilakeskus
050 427 9229​