Hyvinkään sairaalan suuret investoinnit

 
Leikkausosaston uudisrakennus (havainnekuvassa)

HUS rakentaa Hyvinkään sairaalaan leikkausosastoa varten lisärakennuksen. Nykyisen leikkaukseen kotoa -yksikön läheisyyteen sijoittuviin tiloihin tulee 10 leikkaussalia, heräämötilat ja toimistotilaa. Hyvinkään sairaalan nykyiset 1970-luvulla valmistuneet leikkaustilat ovat vanhentuneet ja soveltumattomat peruskorjaukseen. 1990-luvulla rakennetut 4 salia ja Leikkaukseen kotoa -tilat jäävät käyttöön. 

Hyvinkään sairaalassa tehdään vuosittain noin 7300 leikkaustoimenpidettä, joista noin 60 % on päiväkirurgisia. Lisäksi anestesiatoimenpiteitä tehdään vuositasolla noin 3800. 

Rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2017 ja uudisrakennus valmistuu keväällä 2019. Kustannusarvio on 24 miljoonaa euroa.

Pääsuunnittelija: VPL Arkkitehdit Oy


Vuodeosastojen 3 ja 4 peruskorjaus sekä rakennusosan A julkisivutyö

Kiinteistöosakeyhtiö Sairaalanmäen vuoden 2018 lopulla valmistunut H-rakennus Hyvinkään sairaalan yhteydessä mahdollistaa kantasairaalan vanhan osan suurten potilasosastojen peruskorjaamisen. Hanke ulottuu myös osastojen yläpuolella olevaan 5. kerrokseen (fysioterapia) ja sen yhteydessä, osittain samaan aikaan korjataan rakennusosan A ja hallintorakennuksen julkisivu. Korvaavia ja väistötiloja saadaan mm. H-rakennuksen vapauttamasta lasten yksiköstä ja vapautuvista vanhoista leikkaussaleista. Hankekokonaisuus on hyvin laaja ja julkisivujen korjaus vaatii mm. synnytystoiminnan siirtämisen väliaikaisesti pois nykyisistä tiloistaan.

Osastojen peruskorjausten ja julkisivutöiden investointien yhdistetty hankesuunnitelma valmistuu kevään 2019 aikana. Rakentamistyö ajoittuu vuosiin 2020–2023 ja sitä edeltää erillinen sydäntutkimusyksikön uusien tilojen investointi vuonna 2020. Nykyinen CCU sijaitsee peruskorjattavalla vuodeosastolla. 

Hankesuunnitelmassa vielä tarkentuva kustannusarvio on em. kahden hankkeen osalta yhteensä 29 milj. euroa.

Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy 

 Yhteystiedot

 
 
Taina Pekkanen
projektipäällikkö
HUS-Kiinteistöt Oy
050 301 7646

Tuija Ylä-Rautio
arkkitehti
HUS Tilakeskus
050 3838 670​