Hyvinkään sairaalan suuret investoinnit

 
Leikkausosaston uudisrakennus (havainnekuvassa)

HUS rakentaa Hyvinkään sairaalaan leikkausosastoa varten lisärakennuksen. Nykyisen leikkaukseen kotoa -yksikön läheisyyteen sijoittuviin tiloihin tulee 10 leikkaussalia, heräämötilat ja toimistotilaa. Hyvinkään sairaalan nykyiset 1970-luvulla valmistuneet leikkaustilat ovat vanhentuneet ja soveltumattomat peruskorjaukseen. 1990-luvulla rakennetut 4 salia ja Leikkaukseen kotoa -tilat jäävät käyttöön. 

Hyvinkään sairaalassa tehdään vuosittain noin 7300 leikkaustoimenpidettä, joista noin 60 % on päiväkirurgisia. Lisäksi anestesiatoimenpiteitä tehdään vuositasolla noin 3800. 

Rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2017 ja uudisrakennus valmistuu keväällä 2019. Kustannusarvio on 24 miljoonaa euroa.

Pääsuunnittelija: VPL Arkkitehdit Oy


Vuodeosastojen 3 ja 4 peruskorjaus sekä rakennusosan A julkisivutyö

Hyvinkään sairaalan 1970-luvulla valmistuneessa rakennusosa A:ssa olevat kaksi vuodeosastokerrosta peruskorjataan nykyaikaisiksi kirurgisten potilaiden osastoiksi. Hankkeen jälkeen sairaansijamäärä on 80. Peruskorjaus ulottuu myös osastojen yläpuolella olevaan 5. kerrokseen (fysioterapia) ja samalla korjataan rakennusosan julkisivu. Työ toteutetaan kahdessa vaiheessa ja sitä edeltää toimintojen väliaikaisia siirtoja mm. entisiin lasten yksiköiden ja entisiin leikkaussalien tiloihin.

Osastojen peruskorjausten ja julkisivutöiden investointien hankesuunnittelu on saatu päätökseen keväällä 2019 ja HUSin hallitus päätti 6.5.2019 esittää kyseisen 30,5 milj. euron investointikokonaisuuden kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi.  Rakentamistyö ajoittuu vuosiin 2020–2023 ja sitä edeltää erillinen sydäntutkimusyksikön uusien tilojen investointi vuonna 2020. Nykyinen CCU sijaitsee peruskorjattavalla vuodeosastolla.

Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy 

 Yhteystiedot

 
 
Taina Pekkanen
projektipäällikkö
HUS-Kiinteistöt Oy
050 301 7646

Tuija Ylä-Rautio
arkkitehti
HUS Tilakeskus
050 3838 670​