Rakennushankkeet

   
HUS toimii yli 20 sairaalassa, joista suurin osa on sairaanhoitopiirin omia kiinteistöjä. Potilaita hoidetaan myös vuokratiloissa lukuisissa asiakaspalvelupisteissä jäsenkuntien alueella. Tavoitteena on keskittää vaativinta sairaalahoitoa Meilahden, Jorvin ja Peijaksen sairaala-alueille, mutta edelleen käytössä on useita muitakin sairaaloita ja avohoidon sekä erilaisten tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden tiloja myös sairaaloiden ulkopuolella.

Vanhin sairaalarakennus, Kirurginen sairaala, on rakennettu 1880-luvulla ja uusin, Uusi lastensairaala otettiin käyttöön vuonna 2018. Lähiaikoina valmistuneita suuria, uusia tai kokonaan uudistettuja kohteita ovat mm. Lohjan sairaalan psykiatriarakennus ja maanalaiset laitetilat Meilahden kampuksella. 
 

Uusia sairaalarakennuksia ja peruskorjaushankkeita

Uuden lastensairaalan ja Lohjalla käyttöön otetun psykiatrian rakennuksen lisäksi vuonna 2018 valmistui Hyvinkään sairaalan yhteyteen HUSin ja Hyvinkään kaupungin yhteinen uudisrakennus.

HUSissa on meneillään pitkäkestoinen sairaalarakennusten korjaus- ja uudisrakentamisohjelma. Seuraavien 10 vuoden aikana rakennusinvestointeihin arvioidaan käytettävän yli miljardi euroa. Voimassa olevassa vuosien 2019–2022 investointiohjelmassa sairaalarakentamiseen on varattu lähes 530 miljoonaa euroa. Lisäksi suunnitelmissa on mahdollisesti muilla rahoitusmalleilla toteutettavia rakennusprojekteja kuten Laakson yhteissairaala.

Siltasairaala on Uudenmaan alueen merkittävin jo toteutusvaiheeseen edennyt sairaalainvestointi.  Meilahden kampukselle vuonna 2022 valmistuva Siltasairaala korvaa Töölön sairaalan ja osan nykyisestä Syöpätautien klinikkarakennuksesta, ja se yhdistetään osaksi muiden Meilahden sairaaloiden toimintaa mm. päivystyksen osalta.  

Myös Jorvin ja Hyvinkään sairaaloissa on vireillä mittavat peruskorjaus- ja uudistamisohjelmat, joilla varaudutaan rakennuskannan nykyaikaistamiseen ja mm. palvelukysynnän muutoksiin.

 
HUSin suuret vuonna 2019 meneillään tai käynnistymässä olevat rakennusinvestoinnit
 
Rakennuskohde

​Valmistumis-
vuosi

​Kustannusarvio,
milj. euroa

Jorvin sairaalan suuret investoinnit
 - Lyhythoitoisen kirurgian yksikkö
 - Apteekin uudet tilat
 - Poliklinikkatilat entiselle päivystysalueelle  
 - K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen 
   peruskorjaus ​
 - Uusi vuodeosastorakennus
  
​2019
2020
2021

2024​
2025
  
12
5,5
5,3

43
120
​Hyvinkään sairaalan suuret investoinnit
 - Leikkausosaston uudisrakennus
 - Osastojen 3 ja 4 peruskorjaus sekä rakennusosan
   A julkisivutyö​

 
2019

2023
 
24

30,5
​Puistosairaalan (ent. Lastenklinikan) peruskorjaus 
aikuiskirurgian käyttöön, vaihe 1​
2021 44

Syöpätautien klinikan ns. matalan osan peruskorjaus, vaihe 1

2022 15

Siltasairaala

2022

295

​Silmäsairaala ​2023 ​135

​Apteekin lääkevalmistustilat, Meilahti

2023
​12
 
​​​​